ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์ ผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถและการใช้เครื่องจักร: เนื่องจากศักยภาพสําหรับเหตุการณ์ทางระบบประสาท, รวมทั้งสถานะทางจิตที่เปลี่ยนแปลง, ชัก, ลดลงทางระบบประสาท, หรือ neuropathy, ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือลดจิตสํานึกหรือการประสานงานใน 8 สัปดาห์หลังจากการแช่ CARVYKTI™. แนะนําให้ผู้ป่วยงดเว้นจากการขับรถและมีส่วนร่วมในอาชีพหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการใช้งานเครื่องจักรหนักหรืออาจเป็นอันตรายในช่วงเริ่มต้นนี้และในกรณีที่เกิดการโจมตีใหม่ของสารพิษทางระบบประสาทใด ๆ

อาการไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการที่พบมากที่สุด (อุบัติการณ์มากกว่า 20%) คือ pyrexia, กลุ่มอาการปล่อยไซโตไคน์, hypogammaglobulinemia, ความดันเลือดต่ํา, อาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก, ความเมื่อยล้า, การติดเชื้อของเชื้อโรคที่ไม่ระบุ, ไอ, หนาวสั่น, โรคอุจจาระร่วง, คลื่นไส้, โรคไข้สมองอักเสบ, ความอยากอาหารลดลง, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ปวดหัว, อิศวร, เวียนศีรษะ, หายใจลําบาก, อาการบวมน้ํา, การติดเชื้อไวรัส, coagulopathy, อาการท้องผูก, และอาเจียน. อาการไม่พึงประสงค์ในห้องปฏิบัติการที่พบมากที่สุด (อุบัติการณ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50%) ได้แก่ thrombocytopenia, neutropenia, โรคโลหิตจาง, ระดับความสูง aminotransferase, และ hypoalbuminemia.

โปรดอ่านข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มรวมถึงคําเตือนแบบกล่องสําหรับ CARVYKTI™

เกี่ยวกับบริษัทยา Janssen ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ที่แจนเซ่น เรากําลังสร้างอนาคต ที่ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นอดีตไปแล้ว เราเป็น บริษัท ยาของ Johnson & Johnson ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้อนาคตนั้นเป็นจริงสําหรับผู้ป่วยทุกที่โดยการต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยวิทยาศาสตร์ปรับปรุงการเข้าถึงด้วยความเฉลียวฉลาดและรักษาความสิ้นหวังด้วยหัวใจ เรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่ของยาที่เราสามารถสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด: หัวใจและหลอดเลือด, การเผาผลาญ, & จอประสาทตา; ภูมิคุ้มกันวิทยา; โรคติดเชื้อและวัคซีน; ประสาทวิทยา; มะเร็งวิทยา; และความดันโลหิตสูงในปอด

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.janssen.com ติดตามเราได้ที่@JanssenGlobal และ@JanssenUS Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. และ Janssen Pharmaceutica NV เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ยา Janssen ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

‡Saad Z. Usmani, M.D., M.B.A., F.A.C.P. ได้ให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาและบริการพูดแก่ Janssen เขาไม่ได้รับเงินสําหรับงานสื่อใด ๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 เกี่ยวกับการพัฒนา CARVYKTI™ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของเหตุการณ์ในอนาคต หากสมมติฐานพื้นฐานพิสูจน์ว่าความเสี่ยงหรือความไม่ถูกต้องหรือเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของ Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, บริษัท ยา Janssen อื่น ๆ และ / หรือ Johnson & Johnson ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง: ความท้าทายและความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงความไม่แน่นอนของความสําเร็จทางคลินิกและได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ความไม่แน่นอนของความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ ปัญหาการผลิตและความล่าช้า การแข่งขันรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่และสิทธิบัตรที่คู่แข่งบรรลุ ความท้าทายในการจดสิทธิบัตร ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือความกังวลด้านความปลอดภัยส่งผลให้เกิดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือการดําเนินการด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงการปฏิรูปการดูแลสุขภาพทั่วโลก และแนวโน้มการกักเก็บต้นทุนการดูแลสุขภาพ รายการเพิ่มเติมและคําอธิบายของความเสี่ยงเหล่านี้ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ สามารถพบได้ในรายงานประจําปีของ Johnson & Johnson เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 10-K สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2022 รวมถึงในส่วนที่มีคําอธิบายว่า “หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” และในรายงานรายไตรมาสที่ตามมาของ Johnson & Johnson เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 10-Q และการยื่นเอกสารอื่น ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําเนาเอกสารเหล่านี้มีให้ออนไลน์ที่ www.sec.gov www.jnj.com หรือตามคําขอจาก Johnson & Johnson ไม่มี Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, บริษัท ยา Janssen หรือ Johnson & Johnson ดําเนินการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

1 Gandhi UH, Cornell RF, Lakshman A, et al. Outcomes of patients with multiple myeloma refractory to CD38-targeted monoclonal antibody therapy. Leukemia 2019; 33: 2266–75.
2 Usmani, S. Phase 1b/2 study of ciltacabtagene autoleucel, a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (CARTITUDE-1): Two years post-LPI. Abstract #8028 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
3 Martin, Thomas et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti-B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2 Years Post Last-Patient-In. Journal of Clinical Oncology. doi: JCO.22.00842R1. In press.
4 van de Donk, N et al. Biological correlative analyses and updated clinical data of ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with multiple myeloma (MM) and early relapse after initial therapy: CARTITUDE-2, cohort B. Abstract #8029 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
5 van de Donk, N et al. Biological correlative analyses and updated clinical data of ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with multiple myeloma (MM) and early relapse after initial therapy: CARTITUDE-2, cohort B. Abstract #S185 [Oral]. To be presented at the 2022 European Hematology Association Congress.
6 Einsele, Hermann et al. Biological Correlative Analyses and Updated Clinical Data of Ciltacabtagene Autoleucel, a BCMA-Directed CAR-T Cell Therapy, in Lenalidomide-Refractory Patients With Progressive Multiple Myeloma After 1–3 Prior Lines of Therapy: CARTITUDE-2, Cohort A. Abstract #8020 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
7 CARVYKTI™ Prescribing Information. Horsham, PA: Janssen Biotech, Inc.
8 สมาคมมะเร็งอเมริกัน “ไมอีโลมาหลายตัวคืออะไร” มีจําหน่ายที่: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/what-is-multiple-myeloma.html. เข้าถึงพฤษภาคม 2022.
9 myeloma หลาย – สถิติ Cancer.Net. มีจําหน่ายที่: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics#:~:text=Worldwide%2C%20an%20estimated%20176%2C404%20people,worldwide%20died%20from%20multiple%20myeloma. เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2022 เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2022.
10 สมาคมมะเร็งอเมริกัน “สถิติที่สําคัญเกี่ยวกับ Myeloma หลายตัว” มีจําหน่ายที่: คูริสประกาศให้กําลังใจข้อมูล Emavusertib ในการประชุมประจําปี 2022 สมาคมมะเร็งวิทยาคลินิกแห่งสหรัฐอเมริกา (ASCO)
(PRNewsfoto/คูริส, อิงค์)
ข่าวโดย

คูริส, Inc.
04 มิ.ย. 2022, 09:00 ET

แชร์บทความนี้

ข้อมูลมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim สําหรับการรวมกันของ emavusertib บวก ibrutinib แสดงการลดเนื้องอกใน 8 จาก 9 ผู้ป่วยระเหย, รวมทั้ง 2 การตอบสนองที่สมบูรณ์และ 2 การตอบสนองบางส่วน

ศักยภาพในการเอาชนะความต้านทาน ibrutinib แสดงให้เห็นด้วยการตอบสนองที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วย ibrutinib ก่อน

ข้อมูล TakeAim Leukemia ข้อมูลบรรทัดบนสุดที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมเน้นกิจกรรมตัวแทนเดียวของ Emavusertib ในผู้ป่วย AML และ HR-MDS ที่ได้รับการรักษาอย่างหนัก

LEXINGTON, Mass., June 4, 2022 /PRNewswire/ — Curis, Inc. (NASDAQ: CRIS) ซึ่งเป็น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งวันนี้ประกาศนําเสนอข้อมูลทางคลินิกที่ส่งเสริมจากทั้งการศึกษาโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim และ TakeAim Leukemia ในการประชุมประจําปี 2022 American Society of Clinical Oncology (ASCO) ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นในชิคาโกและออนไลน์จนกระทั่ง 7 มิถุนายน 2022

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันข้อมูลกับชุมชนมะเร็งวิทยาจากการศึกษาโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim และ TakeAim Leukemia ของเราที่ ASCO รวมถึงการเปิดตัวข้อมูลทางคลินิกครั้งแรกที่ตรวจสอบการใช้ emavusertib ร่วมกับ ibrutinib ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดจ์กิน” James Dentzer ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curis กล่าว “ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการส่งเสริมกิจกรรมต้านมะเร็งรวมถึงการตอบสนองที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลือง CNS หลักที่ได้รับการรักษาด้วย ibrutinib ก่อน นอกจากนี้เรายังนําเสนอโปสเตอร์ที่มีข้อมูลจากการศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว TakeAim ซึ่งเปิดเผยก่อนหน้านี้ในข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม 2022 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการผูกขาดที่ส่งเสริมให้ emavusertib ในผู้ป่วยที่มีอาการกําเริบหรือทนไฟ (R / R) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน myeloid (AML) หรือกลุ่มอาการ myelodysplastic ที่มีความเสี่ยงสูง (MDS)”

“นอกเหนือจากข้อมูลจากการศึกษาของ Curis แล้วยังมีการนําเสนอในที่ประชุมในปีนี้โดยผู้ร่วมงานของเราที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยฟลอริดาซึ่งช่วยสํารวจการใช้ emavusertib ในประเภทเนื้องอกอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในปัจจุบันของ บริษัท ในมะเร็งทางโลหิตวิทยา” Robert M.D. , Ph.D. , Ph.D. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนากล่าว

มะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim:
การศึกษา TakeAim Lymphoma เป็นระยะที่ 1/2 เปิดฉลาก, การเพิ่มขึ้นของปริมาณ, การขยายขนาดยาการทดลองทางคลินิกตรวจสอบ emavusertib เป็น monotherapy และร่วมกับ ibrutinib ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดแดง R / R, เช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ Hodgkins และมะเร็งเซลล์ B อื่น ๆ. การนําเสนอโปสเตอร์ (#7575) ทําโดย Dr. Grzegorz Nowakowski กองโลหิตวิทยา Mayo Clinic-Minnesota วันนี้ที่ ASCO มีข้อมูลทางคลินิกจากการตัดข้อมูลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 ในผู้ป่วย 13 คนที่ได้รับชุดค่าผสม 9 คนมีการประเมินการตอบสนองหลังพื้นฐานและระเหยได้สําหรับการตอบสนอง

ผลการวิจัยที่สําคัญในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยชุดค่าผสมรวมถึง:

การรวมกันดูเหมือนจะได้รับการยอมรับอย่างดี
ไม่มีความเป็นพิษจํากัดปริมาณ (DLTs) ที่ 200 มก. ของ emavusertib; 2 DLTs สังเกตที่ 300 มก. (เปื่อยและ syncope)
8 ใน 9 ผู้ป่วยที่ระเหยได้ประสบกับการลดภาระเนื้องอกรวมถึง:
2 การตอบสนองที่สมบูรณ์ (CR) (มะเร็งต่อมน้ําเหลือง CNS หลักและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเซลล์เสื้อคลุม)
2 การตอบสนองบางส่วน (PR) (มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดขาวเรื้อรังและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเซลล์เสื้อคลุม)
หนึ่งใน CRs อยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาก่อนด้วย ibrutinib, แนะนําว่าการรวมกันอาจจะสามารถที่จะเอาชนะความต้านทาน ibrutinib
ขั้นตอนต่อไปสําหรับการศึกษาต่อมน้ําเหลือง TakeAim รวมถึงการขยายปริมาณเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบปริมาณที่แนะนําระยะที่ 2 สําหรับชุด.

ทาเคเอม ลูคีเมีย:
การศึกษา TakeAim โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นระยะที่ 1/2 การเพิ่มขึ้นของปริมาณและการศึกษาการขยายปริมาณการตรวจสอบการใช้ emavusertib เป็นทั้ง monotherapy และร่วมกับ azacitidine หรือ venetoclax ในผู้ป่วยที่มี R / R AML หรือ MDS ที่มีความเสี่ยงสูง. การนําเสนอโปสเตอร์ (#7016) ทําโดย Dr. Guillermo Garcia-Manero หัวหน้าแผนกกลุ่มอาการ Myelodysplastic ภายในภาควิชาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ศูนย์มะเร็ง MD Anderson ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวันนี้ที่ ASCO รวมถึงข้อมูลทางคลินิกจากการตัดข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2021 สําหรับผู้ป่วย 49 รายที่ได้รับการรักษาด้วย emavusertib ในการบําบัดด้วยยาเดี่ยว ณ วันนั้น

ผลการวิจัยด้านความปลอดภัยที่สําคัญได้แก่:

Emavusertib ได้รับการยอมรับอย่างดีในหลายระดับปริมาณ, รวมทั้งที่ระยะที่แนะนํา 2 ปริมาณของ 300 BID มิลลิกรัม
ไม่พบการจํากัดปริมาณ myelosuppression
ไม่พบความเป็นพิษสะสม
คุณลักษณะเหล่านี้ของโปรไฟล์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใหม่ของ ไลน์แทงบอล อาจให้ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันของการรักษาด้วยการดูแลในการบําบัดด้วยยาเดี่ยวและอาจทําให้ emavusertib เป็นผู้สมัครที่น่าสนใจสําหรับนอกเหนือจากระบบการบําบัดแบบผสมผสาน

ผลการประเมินเนื้องอกที่สําคัญรวมถึง:การศึกษาผู้ทํางานร่วมกัน:
ในผู้ป่วยที่มี R / R AML กลายพันธุ์แบบประกบ:
อัตรา CR / CRh 40% (2 ใน 5 ผู้ป่วย) (CRh = การตอบสนองที่สมบูรณ์ด้วยการฟื้นตัวทางโลหิตวิทยาบางส่วน)
ผู้ป่วยทั้งสองที่ประสบความสําเร็จ CR / CRh ได้รับการศึกษา> 6 เดือนและประสบความสําเร็จในเชิงลบ MRD (โรคที่เหลือน้อยที่สุด) สถานะ
สังเกตการลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกัน 4 ใน 5 ผู้ป่วยประสบความสําเร็จในการลดการระเบิด 3 ใน 3 คนโดย≥ 50%
ในผู้ป่วยที่มี MDS R/ R กลายพันธุ์แบบประกบ:
อัตราการตอบสนองวัตถุประสงค์ 57% (4 จาก 7 ผู้ป่วย)
หนึ่งในผู้ป่วยที่ประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูก CR (mCR) หลังจากปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดหลังจาก 1 รอบ
พบการลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกันโดยมีผู้ป่วย 4 ใน 6 คนที่มีจํานวนการระเบิดพื้นฐานสูงทําให้≥การลดลง 50% ในการนับการระเบิด
ในผู้ป่วยที่มี FLT3-กลายพันธุ์ R / R AML:
อัตรา CR 33% (1 ใน 3 ของผู้ป่วย)
ผู้ป่วย 2 ใน 3 คนแสดงการกําจัดการกลายพันธุ์ FLT3 หลังการรักษาซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนโรคด้วย emavusertib
การลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกันที่สังเกตได้จากผู้ป่วย 2 ใน 3 รายที่มีจํานวนการระเบิดสูงทําให้≥ลดจํานวนการระเบิดลง 50%
นําเสนอในวันนี้ (#TPS4168) เป็นงานด้านมะเร็งกระเพาะอาหารโดยทีมของดร. Kian-Huat Lim ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ดร. ลิมและทีมของเขาได้พัฒนาการศึกษาทางคลินิกเพื่อสํารวจการรวมกันของ emavusertib (CA-4948) ร่วมกับเคมีบําบัด FOLFOX บวก nivolumab หรือ pembrolizumab Preclinicallyly, มันได้รับการจัดตั้งขึ้นว่าความต้านทานเคมีบําบัดสามารถขับเคลื่อนโดยการเปิดใช้งาน TLR9 และการเปิดใช้งาน IRAK4 ขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณ NF-kB การอยู่รอด. การยับยั้ง IRAK4 ได้รับการแสดงเพื่อปิดกั้นการส่งสัญญาณนี้, และเพื่อลดเนื้องอก desmoplasia พร้อมกับการฟื้นฟูของเซลล์ T-cell ภายใน, การตั้งค่าขั้นตอนสําหรับการรวมกันของสารยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน. การศึกษานี้ทํางานอยู่ แต่ยังไม่ได้สรรหา

ถูกนําเสนอในวันพรุ่งนี้ (#2011), มิถุนายน 5, เป็นงาน preclinical จากทีมของดร. Duane Mitchell ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา, ซึ่งตรวจสอบ emavusertib (CA-4948) ในการแพร่กระจายของสมองเมลาโนมาที่ IRAK4 สัญญาณขึ้นอยู่กับเป็นที่รู้จักกันสูง. การได้รับ Emavusertib ในสมองและในเนื้องอกในสมองบรรลุระดับที่เกี่ยวข้องในการรักษา, ส่งผลให้ลดลงอย่างมากของ B16. ปริมาณเนื้องอก F10 และการอยู่รอดของหนูเป็นเวลานาน

เกี่ยวกับเอมาวูเซอร์ทิบ (CA-4948)
Emavusertib เป็นสารยับยั้งไคเนส IRAK4 และ IRAK4 มีบทบาทสําคัญในตัวรับที่เหมือนค่าผ่านทาง (TLR) และตัวรับ interleukin-1 (IL-1R) เส้นทางการส่งสัญญาณซึ่งมักจะเสื่อมสภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง TLR และสัญญาณตระกูล IL-1R ผ่านโปรตีนอะแดปเตอร์ MYD88 ซึ่งส่งผลให้เกิดการประกอบและการเปิดใช้งานของ IRAK4 เริ่มต้นน้ําตกส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดไซโตไคน์และการแสดงออกของปัจจัยการอยู่รอดที่ไกล่เกลี่ยโดยโปรตีน NF-κB คอมเพล็กซ์ นอกจากนี้, บุคคลที่สามได้ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ารูปแบบยาวของ IRAK4 (IRAK4-L) เป็นเนื้องอกและแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มี AML และ MDS. เชื่อว่าการกดทับของ IRAK4-L นั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการกลายพันธุ์แบบประกบเฉพาะเช่น SF3B1 และ U2AF1 นอกเหนือจากการยับยั้ง IRAK4, emavusertib ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อยับยั้ง FLT3, ไดรเวอร์ oncologic ที่รู้จักกัน, ซึ่งอาจให้ประโยชน์เพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มี AML และ MDS.

เกี่ยวกับคูริส, Inc.
Curis เป็น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสําหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในปี 2015 คูริสได้ร่วมมือกับ Aurigene ในด้านเนื้องอกวิทยาภูมิคุ้มกันและมะเร็งวิทยาที่มีความแม่นยํา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ Curis มีใบอนุญาตพิเศษสําหรับคู่อริโมเลกุลขนาดเล็กในช่องปากของจุดตรวจภูมิคุ้มกันรวมถึงวิสต้า / PDL1 คู่อริ CA-170 และคู่อริ TIM3 / PDL1 CA-327 เช่นเดียวกับสารยับยั้งไคเนส IRAK4, emavusertib (CA-4948) ขณะนี้ Emavusertib อยู่ระหว่างการทดสอบในการทดลองมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim ระยะที่ 1/2 ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เช่น มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดจ์กินส์ และมะเร็งเซลล์ B อื่น ๆ ทั้งเป็นยาเดี่ยวและร่วมกับยายับยั้ง BTK ibrutinib และการทดลองมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 1/2 TakeAim ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน myeloid และกลุ่มอาการ myelodysplastic ซึ่งได้รับการกําหนดยา Orphan จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาได้วางการระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลอง TakeAim โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ TakeAim มะเร็งต่อมน้ําเหลืองในระหว่างที่ไม่มีผู้ป่วยใหม่ที่จะลงทะเบียน, และผู้เข้าร่วมการศึกษาปัจจุบันได้รับประโยชน์จากการรักษาอาจยังคงได้รับการรักษาด้วย emavusertib ในปริมาณของ 300 มก. BID หรือต่ํากว่า. นอกจากนี้ Curis ยังได้ร่วมมือกับ ImmuNext เพื่อพัฒนา CI-8993 ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อต้าน VISTA โมโนโคลนอลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในการทดลองระยะที่ 1 ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่เป็นของแข็ง คูริสยังเป็นภาคีความร่วมมือกับ Genentech ซึ่งเป็นสมาชิกของ Roche Group ซึ่ง Genentech และ Roche กําลังทําการค้า Erivedge® สําหรับการรักษามะเร็งเซลล์ฐานขั้นสูง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Curis ที่ www.curis.com

หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาในปี 1995 รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทางการเงินของ Curis แถลงการณ์เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์, การพัฒนา, การทดลองทางคลินิกและการศึกษาและแผนการค้า, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือศักยภาพในการรักษาของผู้สมัครยาเสพติดรวมถึงข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้น, ความก้าวหน้า, การขยายตัว, การใช้, ประสิทธิภาพ, ปริมาณและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ CA-4948 ในการทดลองทางคลินิกเป็น monotherapy และ / หรือเป็นการบําบัดแบบผสมผสาน, ความก้าวหน้า,

การใช้และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ CI-8993, แผนและระยะเวลาของ Curis เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นระหว่างกาลและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดลองทางคลินิกอย่างต่อเนื่องหรือที่วางแผนไว้แถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับความคาดหวังของ Curis เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ FDA หรือความสามารถในการแก้ไขการระงับทางคลินิกบางส่วนของการศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว TakeAim หรือการระงับทางคลินิกบางส่วนของการศึกษา TakeAim Lymphoma และข้อความเกี่ยวกับการกลายพันธุ์หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น และข้อความของสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจมีคําว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “แผน” “ตั้งใจ” “แสวงหา” “ประมาณการ” “สันนิษฐาน” “คาดการณ์” “โครงการ” “เป้าหมาย” “จะ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “ควร” “ดําเนินการต่อ” “ศักยภาพ” “โฟกัส” “กลยุทธ์” “ภารกิจ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกัน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคตและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนสมมติฐานและปัจจัยสําคัญอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น, องค์การอาหารและยาอาจไม่ลบการระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลองมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 1/2 TakeAim หรือระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลองมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim ระยะที่ 1/2, หรืออาจดําเนินการด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองดังกล่าว; Curis อาจพบผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ความล่าช้าและ / หรือความล้มเหลวในโปรแกรมการพัฒนายาและอาจไม่สามารถพัฒนาผู้สมัครยาได้สําเร็จในกรอบเวลาที่โครงการนั้นหากเลย ผู้สมัครยาของ Curis อาจทําให้เกิดความเป็นพิษที่ไม่คาดคิดล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เพียงพอในการศึกษาทางคลินิกและ / หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จําเป็นสําหรับการค้า ผลลัพธ์ที่ดีที่เห็นในการศึกษา preclinical และการทดลองทางคลินิกในช่วงต้นของผู้สมัครยาของ Curis อาจไม่ได้รับการทําซ้ําในการทดลองในภายหลัง.

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อตกลงความร่วมมือกับ Aurigene และ ImmuNext จะยังคงดําเนินต่อไปตามข้อกําหนดทั้งหมดของพวกเขาหรือ CRADA กับ NCI ว่า Curis หรือผู้ร่วมงานจะรักษาทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดหาเงินทุนในส่วนของต้นทุนการวิจัยการพัฒนาและการค้าต่อไปหรือว่าทั้งสองฝ่ายจะค้นพบได้สําเร็จ พัฒนาหรือจําหน่ายผู้สมัครยาเสพติดภายใต้ความร่วมมือ หน่วยงานกํากับดูแลอาจพิจารณาที่จะชะลอหรือ จํากัด ความสามารถของ Genentech และ / หรือ Roche ในการพัฒนาหรือทําการค้า Erivedge ใน BCC ต่อไป Erivedge อาจไม่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพียงพอหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จะทําบุญพัฒนาต่อไปในข้อบ่งชี้ของโรคนอกเหนือจาก

BCC ยาเสพติดคู่แข่งอาจได้รับการพัฒนาที่เหนือกว่า Erivedge. ในการเชื่อมต่อกับข้อตกลงกับ Oberland Capital Curis ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโอนและภาระผูกพันของการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าภาคหลวงและค่าลิขสิทธิ์บางอย่างในการขายเชิงพาณิชย์ของ Erivedge รวมถึงความเสี่ยงที่ในกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้โดย Curis หรือ บริษัท ย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด Curis อาจสูญเสียสิทธิ์ที่เก็บไว้ทั้งหมดเพื่อการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าลิขสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต Curis

อาจจําเป็นต้องซื้อคืนค่าภาคหลวงในอนาคตและการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่เป็นการชําระเงินหลายรายการที่ได้รับและความสามารถในการเข้าสู่ข้อตกลงในอนาคตอาจถูกยับยั้งซึ่งทั้งหมดอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจฐานะการเงินและราคาหุ้น คูริสจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมจํานวนมากเพื่อระดมทุนให้กับธุรกิจของตน หากไม่สามารถรับเงินทุนที่เพียงพอก็จะถูกบังคับให้ล่าช้าลดขอบเขตหรือกําจัดโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาบางอย่างรวมถึงการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอาจชะลอเวลา

ในการทําการตลาดหรือป้องกันการตลาดของผู้สมัครผลิตภัณฑ์ใด ๆ GClub ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการดําเนินงานต่อไป และจะมีผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ คูริสต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญ คูริสและผู้ร่วมงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นโดย FDA และหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบการสืบสวนและหน่วยงานตรวจสอบสิ่ง

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบริการการวินิจฉัยระยะไกลในรถโดยสารไฟฟ้า:
ผู้ผลิตรถบัสและผู้ให้บริการเทเลเมติกส์กําลังพัฒนาโซลูชั่นสําหรับรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ViriCiti นําเสนอแพ็คเกจหลายชุดสําหรับการตรวจสอบรถโดยสารไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ผู้ผลิตรถบัสยังพัฒนาโซลูชันการวินิจฉัยระยะไกลเพื่อปรับปรุงตัวเลือกการบํารุงรักษา ตัวอย่างเช่นในปี 2018 Solaris Bus และ Coach ได้พัฒนา eSConnect ซึ่งเป็นระบบการวินิจฉัยระยะไกลสําหรับรถบัสไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโซลูชันการวินิจฉัยปรับปรุงตัวเลือกการบํารุงรักษาและอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะที่ได้จากรถโดยสาร ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนตลาดและแนวโน้มอื่น ๆ

การแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญ

การแบ่งเซกเมนต์ตามโปรแกรมประยุกต์:
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล:
การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าโดยกลุ่มรถยนต์นั่งจะมีความสําคัญในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของตลาดผ่านส่วนนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนี้ความจําเป็นที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบสุขภาพของยานพาหนะจะให้การเติมเต็มให้กับกลุ่มรถยนต์นั่ง

ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์
ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานนี้สําหรับไฮไลท์เพิ่มเติมในกลุ่มตลาด

รายงานตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าของเราครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้:

รถยนต์ไฟฟ้าการวินิจฉัยระยะไกลขนาดตลาด
แนวโน้มตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้า
การวิเคราะห์ตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดภูมิภาค

ตลาดแบ่งตามภูมิศาสตร์ (ยุโรป, APAC, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, และตะวันออกกลางและแอฟริกา). 44% ของการเติบโตของตลาดจะมีต้นกําเนิดมาจากยุโรปในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์. เยอรมนีและสหราชอาณาจักรเป็นตลาดสําคัญสําหรับการวินิจฉัยระยะไกลรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะเร็วกว่าการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและบริการเป็นประจําและการแนะนํารถบรรทุกไฟฟ้าทั้งหมดโดย OEM ที่โดดเด่นจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเติบโตของตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างของเราสําหรับไฮไลท์สําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคของประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นส่วนใหญ่

ต้องการมากกว่านี้? คุณกําลังมองหาข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมในรายงานนี้หรือไม่?

ต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิจัยต่างๆหรือไม่?
ประเมินรายละเอียดเซ็กเมนต์หรือภูมิภาคที่ระบุ
ระบุซัพพลายเออร์ลูกค้าหรือผู้เล่นในตลาดหลัก
วิเคราะห์กฎระเบียบของตลาด
พูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราตอนนี้! เพื่อใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสโดยใช้การวิเคราะห์การแข่งขันที่สร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ตลาดการวินิจฉัยระยะไกลรถยนต์ไฟฟ้า 2022-2026: ไฮไลท์สําคัญ

CAGR ของตลาดในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ 2022-2026
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยให้ตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตในช่วงห้าปีข้างหน้า
การประมาณขนาดตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้าและการมีส่วนร่วมในตลาดแม่
การคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กําลังจะมาถึง
การเติบโตของตลาดการวินิจฉัยระยะไกลรถยนต์ไฟฟ้า
การวิเคราะห์ภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย
รายละเอียดที่ครอบคลุมของปัจจัยที่จะท้าทายการเติบโตของผู้ขายตลาดการวินิจฉัยระยะไกลรถยนต์ไฟฟ้า
รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ตลาดตัวเชื่อมต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในยุโรปตามความเร็วและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026: การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของส่วนแบ่งการตลาดของตัวเชื่อมต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในยุโรปตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2026 อยู่ที่ 48.11 ล้านเหรียญสหรัฐที่ CAGR ที่ก้าวหน้า 16.59% หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยพิเศษเพิ่มเติม: ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างของเรา

ตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามประเภทและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026: ส่วนแบ่งการตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15.81 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นที่ CAGR ที่ 20.65% หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยพิเศษเพิ่มเติม: ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างของเรา

ขอบเขตตลาดการวินิจฉัยระยะไกลของรถยนต์ไฟฟ้า

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 39.3%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

$ 2.27 พันล้าน

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

33.82

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

ยุโรป, APAC, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, และตะวันออกกลางและแอฟริกา

การมีส่วนร่วมของตลาด

ยุโรปที่ 44%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่จัดทําโพรไฟล์

AVL DiTEST GmbH, Continental AG, DENSO Corp., Eaton Corp. Plc, General Motors Co., Geotab Inc., International Business Machines Corp., Marelli Holdings Co., Omnitracs LLC, Parker Hannifin Corp., Robert Bosch GmbH, Siemens AG, Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Tech Mahindra Ltd., Trimble Inc., Vector Informatik GmbH, Verizon Communications Inc., Vidiwave Ltd., ViriCiti BV และ ZF Friedrichshafen AG

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาการคาดการณ์,

การแสดงตัวอย่างการกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

สารบัญ

1 บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับลักษณะตลาดโลก
นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามการใช้งาน
นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
นิทรรศการ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
นิทรรศการ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับการวางตําแหน่งตลาดผู้ขาย
2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 09: ตลาดแม่
นิทรรศการ 10: ลักษณะของตลาด
3 ขนาดตลาด

3.1 Market definition
Exhibit 11: Offerings of vendors included in the market definition
3.2 Market segment analysis
Exhibit 12: Market segments
3.3 Market size 2021
3.4 Market outlook: Forecast for 2021-2026
Exhibit 13: Chart on Global – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 14: Data Table on Global – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 15: Chart on Global Market: Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 16: Data Table on Global Market: Year-over-year growth 2021-2026 (%)
4 Five Forces Analysis

4.1 Five forces summary
Exhibit 17: Five forces analysis – Comparison between 2021 and 2026
4.2 Bargaining power of buyers
Exhibit 18: Bargaining power of buyers – Impact of key factors in 2021 and 2026
4.3 Bargaining power of suppliers
Exhibit 19: Bargaining power of suppliers – Impact of key factors in 2021 and 2026
4.4 Threat of new entrants
Exhibit 20: Threat of new entrants – Impact of key factors in 2021 and 2026
4.5 Threat of substitutes
Exhibit 21: Threat of substitutes – Impact of key factors in 2021 and 2026
4.6 Threat of rivalry
Exhibit 22: Threat of rivalry – Impact of key factors in 2021 and 2026
4.7 Market condition
Exhibit 23: Chart on Market condition – Five forces 2021 and 2026
5 Market Segmentation by Application

5.1 Market segments
Exhibit 24: Chart on Application – Market share 2021-2026 (%)
Exhibit 25: Data Table on Application – Market share 2021-2026 (%)
5.2 Comparison by Application
Exhibit 26: Chart on Comparison by Application
Exhibit 27: Data Table on Comparison by Application
5.3 Passenger cars – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 28: Chart on Passenger cars – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 29: Data Table on Passenger cars – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
นิทรรศการ 30: แผนภูมิรถยนต์นั่งส่วนบุคคล – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.4 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 32: แผนภูมิเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 34: แผนภูมิเกี่ยวกับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ – การเติบโตของปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 35: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดตามการใช้งาน
นิทรรศการ 36: โอกาสทางการตลาดตามการใช้งาน ($ ล้าน)
6 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

6.1 ภาพรวมภูมิทัศน์ของลูกค้า
นิทรรศการ 37: การวิเคราะห์ความไวของราคาวงจรชีวิตตะกร้าซื้อของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อ
7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 38: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 39: ตารางข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 40: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.3 ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 42: แผนภูมิในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 43: ตารางข้อมูลในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 44: แผนภูมิในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 45: ตารางข้อมูลในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.4 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 46: แผนภูมิบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 47: ตารางข้อมูลบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 48: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตของปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 49: ตารางข้อมูลบน APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 50: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 51: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 52: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 53: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 54: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 55: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 56: แผนภูมิเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 57: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 58: แผนภูมิในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 59: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 60: สมัครพนันออนไลน์ แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 61: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 62: แผนภูมิในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 63: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 64: แผนภูมิเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 65: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 จีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 66: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 67: ตารางข้อมูลในประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 68: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 69: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 เยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 70: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 71: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 72: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 73: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 สหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 74: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลในสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 76: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลในสหราชอาณาจักร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 ญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 78: แผนภูมิในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 79: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 80: แผนภูมิญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 81: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 82: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
8 ไดรเวอร์ความท้าทายและแนวโน้ม

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายในตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
นิทรรศการ 83: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
นิทรรศการ 84: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 85: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
นิทรรศการ 86: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ครอบคลุมผู้ขาย
นิทรรศการ 87: ครอบคลุมผู้ขาย
10.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
นิทรรศการ 88: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งผู้จัดจําหน่ายและการจําแนกประเภท
10.3 ทวีป AG
นิทรรศการ 89: คอนติเนนตัล เอจี – ภาพรวม
นิทรรศการ 90: คอนติเนนตัล เอจี – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 91: คอนติเนนตัล เอจี – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 92: คอนติเนนตัล เอจี – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 93: คอนติเนนตัล เอจี – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.4 บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส จํากัด
นิทรรศการ 94: บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส – ภาพรวม
นิทรรศการ 95: บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 96: บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 97: บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส จํากัด – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 98: บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส จํากัด – การมุ่งเน้นเซ็กเมนต์
10.5 Geotab Inc.
นิทรรศการ 99: Geotab Inc. – ภาพรวม
นิทรรศการ 100: Geotab Inc. – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 101: Geotab Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.6 บริษัท มาเรลลี่ โฮลดิ้งส์ จํากัด
นิทรรศการ 102: บริษัท มาเรลลี่ โฮลดิ้งส์ จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 103: บริษัท มาเรลลี่ โฮลดิ้งส์ จํากัด – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 104: บริษัท มาเรลลี่ โฮลดิ้งส์ จํากัด – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 105: บริษัท มาเรลลี่ โฮลดิ้งส์ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.7 ออมนิแทรคส์ LLC
นิทรรศการ 106: ออมนิทราคส์ แอลแอลซี – ภาพรวม
นิทรรศการ 107: Omnitracs LLC – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 108: Omnitracs LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.8 โรเบิร์ต บ๊อช GmbH
นิทรรศการ 109: โรเบิร์ต บ๊อช GmbH – ภาพรวม
นิทรรศการ 110: โรเบิร์ต บ๊อช GmbH – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 111: โรเบิร์ต บ๊อช GmbH – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 112: โรเบิร์ต บ๊อช GmbH – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 113: โรเบิร์ต บ๊อช GmbH – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.9 เวกเตอร์ Informatik GmbH
นิทรรศการ 114: เวกเตอร์ Informatik GmbH – ภาพรวม
นิทรรศการ 115: เวกเตอร์ Informatik GmbH – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 116: เวกเตอร์ Informatik GmbH – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.10 Verizon การสื่อสาร Inc.
นิทรรศการ 117: Verizon Communications Inc. – ภาพรวม
นิทรรศการ 118: Verizon Communications Inc. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 119: Verizon Communications Inc. – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 120: Verizon Communications Inc. – การมุ่งเน้นเซ็กเมนต์
10.11 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิดิเวฟ
นิทรรศการ 121: บริษัท วิดิเวฟ จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 122: บริษัท วิดิเวฟ จํากัด – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 123: Vidiwave Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.12 ZF ฟรีดริชชาเฟน เอจี
นิทรรศการ 124: ZF ฟรีดริชชาเฟน เอจี – ภาพรวม
นิทรรศการ 125: ZF Friedrichshafen AG – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 126: ZF ฟรีดริชชาเฟน เอจี – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 127: ZF ฟรีดริชชาเฟน เอจี – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 128: ZF ฟรีดริชชาเฟน เอจี – โฟกัสเซ็กเมนต์
11 ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน
11.2 รายการตรวจสอบการรวมและการยกเว้น
นิทรรศการ 129: รายการตรวจสอบการรวม
นิทรรศการ 130: รายการตรวจสอบการยกเว้น
11.3 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
นิทรรศการ 131: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
11.4 ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 132: ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 133: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
นิทรรศการ 134: แหล่งข้อมูล
11.5 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 135: รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา

Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับจํานวนมากกว่า 17,000 รายการ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยี 800 เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมใน 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เแผนที่กลีบดอกไม้นําประสบการณ์การนําทางมาสู่ชีวิตชีวาด้วย HUAWEI Mate Xs 2 ใหม่ล่าสุด
ข่าวโดย

แผนที่กลีบดอกไม้
18 พ.ค. 2022 21:11 ET

แชร์บทความนี้

การรวมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหนือกว่าช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การนําทางที่ชัดเจนและดื่มด่ํายิ่งขึ้น
มิลาน, 19 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ – เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2022 หัวเว่ยได้เปิดตัวโทรศัพท์พับได้ HUAWEI Mate Xs 2 ในมิลานอย่างเป็นทางการ HUAWEI Mate Xs 2 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นําเสนอการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีอันทรงพลังและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยแอพ HMS ในฐานะที่เป็นแอพแผนที่พิเศษจากหัวเว่ย Petal Maps ยังได้รับการปรับให้เข้ากับสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ ความสามารถที่ยืดหยุ่นและใจกว้างของหน้าจอแบบพับได้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การนําทางที่ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นของ HUAWEI Mate Xs 2 การนําทางของแผนที่กลีบดอกไม้จะน่าประทับใจยิ่งขึ้น

ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในครั้งเดียวและสามารถใช้การนําทางระดับเลนเพิ่มเติมและลูกศรทิศทางใน Petal Maps ทําให้สามารถนําทางได้ชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น

แผนที่กลีบดอกไม้ช่วยให้ผู้ใช้มีภาพรวมที่ดีขึ้นของถนนที่พวกเขาอยู่ในระหว่างการนําทางด้วยข้อมูลเลนและลูกศรทิศทาง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่สําคัญในระยะแรก e.Bการเลี้ยวเกลียวเป็นถนนหรือข้ามทางแยกได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้หน้าจอสามารถพับออกได้อย่างสะดวกขณะขับรถและวางไว้บนคอนโซลกลางของรถ หน้าจอแบบพับได้ของสมาร์ทโฟนจะทํางานคล้ายกับคอนโซลกลางของรถให้จอแสดงผลนําทางที่ราบรื่นและสดใสยิ่งขึ้นในขณะที่คุณขับรถไปตามถนน

แผนที่กลีบดอกไม้บน Joker Gaming HUAWEI Mate Xs 2 ช่วยให้คุณสามารถทํางานกับขนาดหน้าจอที่คุณชอบที่สุด – คุณสามารถพับเข้าและออกได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจอแสดงผลนําทางที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าไม่ว่าคุณจะขับรถหรือวิ่ง

แผนที่กลีบดอกไม้มีการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI / UX) สําหรับผู้ใช้ที่มีหน้าจอชัดเจนและดื่มด่ํายิ่งขึ้นทําให้การเดินทางราบรื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมปลี่ยนแปลง

Royal Online Slot เว็บรอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สล็อตรอยัล

Royal Online Slot เว็บรอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สล็อตรอยัล รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online สล็อต Royal Online V2 สล็อต Royal Online สล็อตรอยัลคาสิโน ทางเข้า Royal Online ทดลองเล่น Royal Marketed natural gas liquids (“NGL”) volumes are excluded from Volumes to avoid double counting. Refer to “Marketing & New Ventures Division” in Pembina’s Management’s Discussion and Analysis dated May 5, 2022 for the three months ended March 31, 2022 for further information.

For further details on the Company’s significant assets, including definitions for capitalized terms used herein that are not otherwise defined, refer to Pembina’s Annual Information Form for the year ended December 31, 2021 filed at www.sedar.com (filed with the U.S. Securities and Exchange Commission at www.sec.gov under Form 40-F) and on Pembina’s website at www.pembina.com.

Financial & Operational Highlights

Adjusted EBITDA

Change in First Quarter Adjusted EBITDA ($ millions)(1)

(1)

Refer to “Non-GAAP and Other Financial Measures”.

In the first quarter, Pembina reported record quarterly adjusted EBITDA of $1 billion, representing a 20 percent increase over the same period in the prior year. The first quarter was positively impacted by stronger marketing results due to higher margins on NGL and crude oil sales and lower realized losses on commodity-related derivatives, combined with a higher share of profit from Aux Sable. Adjusted EBITDA also benefited from higher volumes in combination with higher tolls on the Peace Pipeline system; higher recoverable costs on the Horizon Pipeline related to extensive slope mitigation; contributions from the Prince Rupert Terminal coming into service in March 2021; and a higher share of profit from Veresen Midstream, due to the Hythe Developments entering service in March 2021 and higher volumes at the Dawson Assets. These positive factors were partially offset by lower contracted volumes on the Nipisi and Mitsue pipeline systems, due to the expiration of contracts; a lower contribution from Ruby Pipeline; and higher general and administrative costs, due to higher long-term incentives driven by an increase in Pembina’s share price compared to the prior period and Pembina’s performance relative to peers.

Earnings

Change in First Quarter Earnings ($ millions)(1)(2)

(1)

Facilities results ex. commodity-related derivatives and Marketing & New Ventures results ex. commodity-related derivatives include gross profit less realized and unrealized losses on commodity-related derivative financial instruments.

(2)

Other includes other expenses and corporate.

In the first quarter, Pembina recorded earnings of $481 million, which represents a 50 percent increase relative to the same period in the prior year. In addition to the factors impacting adjusted EBITDA, as noted above, earnings were positively impacted by lower impairments and a higher unrealized gain on commodity-related derivatives for certain gas processing fees tied to AECO prices. First quarter earnings were negatively impacted by higher income tax expense and a lower share of profit from Ruby Pipeline.

Cash Flow From Operating Activities

Cash flow from operating activities of $655 million for the first quarter represents an increase of 44 percent over the same period in the prior year. The increase was primarily driven by an increase in operating results after adjusting for non-cash items, higher distributions from equity accounted investees, and a change in non-cash working capital, partially offset by increases in taxes paid, share-based compensation payments, and net interest paid. On a per share (basic) basis, cash flow from operating activities increased by 43 percent due to the same factors.

Adjusted Cash Flow From Operating Activities

Adjusted cash flow from operating activities of $700 million represents a 20 percent increase over the same period in the prior year. The increase was due to the factors impacting cash flow from operating activities, discussed above, net of the change in non-cash working capital, taxes paid, and share-based compensation payments, partially offset by higher current tax expense and an increase in accrued share-based payments. On a per share (basic) basis, adjusted cash flow from operating activities increased by 20 percent due to the same factors.

Volumes

Total volumes of 3,369 mboe/d for the first quarter represent a decrease of approximately three percent over the same period in the prior year. The decrease was the result of lower volumes in both the Pipelines and Facilities divisions due to contract expirations, offset by higher volumes on certain systems and new assets placed into service, as well as other factors as discussed in further detail below.

Divisional Highlights

Pipelines had reportable segment earnings before tax in the first quarter of $361 million, representing an eight percent increase over the same period in the prior year. The increase was largely due to higher volumes on the Peace Pipeline system, as higher crude oil and NGL market prices resulted in increased upstream activities, in combination with higher tolls, largely due to inflation; higher recoverable costs from Horizon Pipeline System, due to extensive slope mitigation; and lower impairment charges. These factors were partially offset by a lower share of profit from Ruby, and the expiration of contracts on the Nipisi and Mitsue pipeline systems.

Pipelines reported adjusted EBITDA for the first quarter of $521 million, representing a two percent decrease compared to the same period in the prior year. The decrease was due to the same items impacting reportable segment earnings before tax, discussed above, net of the decrease in impairments, as well as a lower contribution from Ruby due to contract expirations that occurred in mid-2021.

Pipelines volumes of 2,493 mboe/d in the first quarter represent a four percent decrease compared to the same period in the prior year. The decrease largely was driven by lower contracted volumes on the Nipisi and Mitsue pipeline systems and on the Ruby Pipeline, combined with lower volumes on the Alberta Ethane Gathering System due to third party outages, partially offset by higher volumes on the Peace Pipeline and the Drayton Valley Pipeline.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานคาดว่าจะเกินเงินปันผลและโครงการลงทุนในปี 2565 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ Pembina Royal Online Slot คาดว่าจะจัดสรรส่วนเกินบางส่วนให้กับการซื้อหุ้นคืนสามัญโดยมียอดคงเหลือสําหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการชําระหนี้หรือการกระจายเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปัจจุบันและรวมถึงหุ้นที่ซื้อคืนในเดือนธันวาคม 2021 Pembina ได้ทําเงินได้ 58 ล้านดอลลาร์ต่อเป้าหมายในปี 2022

อัปเดตธุรกิจ

ข้อผูกมัดของผู้ผลิตทางตะวันออกเฉียงเหนือของบริติชโคลัมเบีย (“NEBC”)

Pembina ได้ทําข้อตกลงการให้บริการกลางน้ําเป็นเวลา 20 ปีสําหรับการขนส่งและการแยกส่วนของของเหลวจากการพัฒนา Montney ของ ConocoPhillips Canada (“CPC”) ใน NEBC ภายใต้ข้อตกลงซึ่งนําหน้าด้วยข้อตกลงการผูกขาดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และภายใต้การยกเว้นบางอย่าง CPC ได้ทุ่มเทการผลิตของเหลวจากพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในภูมิภาค NEBC ที่อุดมด้วยของเหลวของการเล่นทรัพยากรมอนต์นีย์ บริการขนส่งและการแบ่งส่วนของ บริษัท ใหม่ใด ๆ ที่จัดทําโดย Pembina ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตของเหลวจะได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงระยะยาวใช้หรือจ่ายในอัตราตลาดที่แข่งขันได้

“ConocoPhillips Canada ยังคงเดินหน้าแสวงหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง netbacks และผลตอบแทนโดยรวม” ConocoPhillips “เราให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในการทํางานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของเรากับ Pembina และหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันเพื่อตระหนักถึงศักยภาพของสินทรัพย์ Montney ที่สําคัญของเราอย่างเต็มที่”

Pembina อยู่ในกระบวนการสร้างเครือข่ายกําลังการผลิตท่อด้วยการขยายท่อสันติภาพแบบเป็นระยะซึ่งจะให้ผู้ผลิต CPC และ NEBC ภูมิภาคที่มีของเหลวไหลออกมาเมื่อจําเป็น ภายใต้การอุทิศตนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมยังคงขึ้นอยู่กับ CPC ที่ร้องขอบริการเช่นเดียวกับการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบใด ๆ ที่อาจจําเป็น นอกเหนือจากการขยายเฟส VII เฟส VIII และเฟส IX แล้วยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สําคัญในขั้นต้นว่าจะต้องขนส่งปริมาณที่เพิ่มขึ้น ความต้องการเงินทุนระยะยาวจะสอดคล้องกับขอบเขตและระยะเวลาของการพัฒนาของ CPC
นอกจากนี้ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ Pembina เพิ่งทําข้อตกลงใหม่กับผู้ผลิตมอนต์นีย์คนที่สองซึ่งมุ่งมั่นที่จะปริมาณ Pembina จากการพัฒนาหลายเฟสของพื้นที่เพาะปลูก NEBC Montney ของผู้ผลิตบนพื้นฐานการรับหรือจ่ายเมื่อพื้นที่ถูกพัฒนาขึ้น ข้อตกลงนี้ช่วยให้ผู้ผลิตมีความมั่นใจในการขนส่งจากพื้นที่สําคัญนี้สําหรับการพัฒนาในอนาคตและการเข้าถึงส่วนที่เหลือของห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการของ Pembina

ในที่สุด Pembina ได้สรุปเงื่อนไขทางการค้ากับผู้ผลิตมอนต์นีย์ชั้นนํารายที่สามเกี่ยวกับข้อผูกมัดปริมาณ NEBC ระยะยาวที่สําคัญและคาดว่าข้อตกลงเชิงพาณิชย์จะได้รับการลงนามภายในกลางปี 2022

“ข้อตกลงเหล่านี้เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ Pembina กับผู้ผลิต NEBC ชั้นนําในภูมิภาคที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ พวกเขาเน้นถึงข้อได้เปรียบของ Pembina ในการเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสําหรับปริมาณ Montney และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ลูกค้าของเรายังคงวางอยู่บนสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของเราบันทึกการติดตามที่แข็งแกร่งของความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือค่าธรรมเนียมการแข่งขันและข้อเสนอบริการแบบบูรณาการ” Jaret Sprott ของ Pembina รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าว

Pembina Royal Online พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่มีแนวโน้มสําหรับการพัฒนา NEBC อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นระยะยาวเหล่านี้และข้อตกลงที่ดําเนินการหรือคาดว่าจะดําเนินการในปลายปีนี้ Pembina คาดว่าจะมีการรักษาสิทธิการขนส่งให้กับส่วนสําคัญของการเติบโตในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ใน NEBC Montney ซึ่งโดยรวมจะสนับสนุนการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงโครงการขยายตัวที่มีประสิทธิภาพของเงินทุนในอนาคต

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์หรือประสบการณ์จริงแตกต่างจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์หรือประสบการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID การทดลองทางคลินิกหรือผลลัพธ์เชิงพาณิชย์หรือการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่และการยอมรับการบําบัด ความคาดเดาไม่ได้ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พลวัตการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงการจ่ายคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความสําเร็จของ บริษัท ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และหลีกเลี่ยงปัญหาการผลิตและคุณภาพ

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เวลาหรือผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนาและการทดลองทางคลินิก การกระทําที่คาดไม่ถึงโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่ไม่คาดคิด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานประจําปีตามแบบ 10-K สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการยื่นแบบอื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

การยื่นเอกสารเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลความปลอดภัยที่สําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถพบได้ที่ edwards.com Edwards, Edwards Lifesciences, โลโก้ ที่เก๋ไก๋, ALLIANCE, EARLY TAVR, EVOQUE, ฮีโมสเฟียร์, MITRIS, MITRIS RESILIA, PASCAL, PASCAL Precision, PROGRESS, RESILIA, SAPIEN และ SAPIEN X4 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Edwards Lifesciences Corporation หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คําแถลงนี้จัดทําขึ้นในนามของ Edwards Lifesciences Corporation และบริษัทย่อย __________________________ [1] ยอดเงิน “ปรับปรุง”

เป็นรายการที่ไม่ใช่ GAAP อัตราการเติบโตของ “พื้นฐาน” ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่รวมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเป็นรายการที่ไม่ใช่ GAAP ที่คํานวณบนพื้นฐานที่เจือจางและในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการปรับมูลค่ายุติธรรมให้กับหนี้สินการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการได้มา ดูตาราง “ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” และการกระทบยอดด้านล่าง เอ็ดเวิร์ดไลฟ์ไซแอนซ์คอร์ปอเรชั่น

งบรวมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของการดําเนินงาน (เป็นล้านยกเว้นต่อข้อมูลหุ้น) สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2022 2021 ยอดขายสุทธิ $ 1,341.2 $ 1,216.6 ต้นทุนขาย 299.3 293.4 กําไรขั้นต้น 1,041.9 923.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 370.3 330.8 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 228.6 207.0 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา สุทธิ 7.1 6.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินในการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น (2.9) (4.5) รายได้จากการดําเนินงาน 438.8 383.5 ดอกเบี้ยรับ, สุทธิ (0.6) (0.3) ค่าใช้จ่ายอื่น (รายได้), สุทธิ 3.3 (5.5) รายได้ก่อนการจัดสรรภาษีเงินได้ 436.1 389.3

สํารองภาษีเงินได้ 62.5 51.1 รายได้สุทธิ $ 373.6 $ 338.2 กําไรต่อหุ้น: พื้นฐาน $ 0.60 $ 0.54 เจือจาง $ 0.59 $ 0.54 หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่คงค้าง: พื้นฐาน 622.1 623.2 เจือจาง 629.4 631.3 สถิติการดําเนินงาน เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิ: กําไรขั้นต้น 77.7% 75.9% ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27.6% 27.2% ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 17.0% 17.0% รายได้จากการดําเนินงาน 32.7% 31.5% รายได้ก่อนการจัดสรรภาษีเงินได้ 32.5% 32.0% รายได้สุทธิ 27.9% 27.8% อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 14.3% 13.1% ______________________ หมายเหตุ: ตัวเลขไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากการปัดเศษ

เอ็ดเวิร์ดไลฟ์ไซแอนซ์คอร์ปอเรชั่น งบดุลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (เป็นล้าน) มีนาคม 31, 2022 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 1,030.9 $ 862.8 เงินลงทุนระยะสั้น 465.0 604.0 บัญชีลูกหนี้, สุทธิ 636.3 582.2 ลูกหนี้อื่น 49.9 82.7 สินค้าคงเหลือ 730.6 726.7 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 94.1 85.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 234.5 237.1 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,241.3 3,180.7 การลงทุนระยะยาว 1,623.7 1,834.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 1,552.2 1,546.6 สินทรัพย์สิทธิการใช้สิทธิการเช่าดําเนินงาน 90.1 92.1 ไมตรีจิต 1,166.3 1,167.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น, สุทธิ 322.0 323.6

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 294.9 246.7 สินทรัพย์อื่น 129.4 110.8 สินทรัพย์รวม $ 8,419.9 $ 8,502.6 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน บัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินค้างรับ $ 926.0 $ 1,006.8 หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 23.9 25.5 รวมหนี้สินหมุนเวียน 949.9 1,032.3 หนี้ระยะยาว 595.9 595.7 หนี้สินในการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น 59.1 62.0 ภาษีค้างจ่าย 190.0 190.0

หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 68.4 69.1 Uncertain tax positions 270.7 259.0 Litigation settlement accrual 181.3 191.3 Other liabilities 259.7 267.3 Total liabilities 2,575.0 2,666.7 Stockholders’ equity Common stock 642.9 642.0 Additional paid-in capital 1,769.4 1,700.4 Retained earnings 6,441.7 6,068.1 Accumulated other comprehensive loss (186.6) (157.7) Treasury stock, at cost (2,822.5) (2,416.9) Total stockholders’ equity 5,844.9 5,835.9 Total liabilities and stockholders’ equity $ 8,419.9 $ 8,502.6 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION Non-GAAP Financial Information

เพื่อเสริมผลประกอบการทางการเงินรวมที่จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (“GAAP”) บริษัทใช้มาตรการทางการเงินในอดีตที่ไม่ใช่ GAAP ฝ่ายบริหารทําการปรับเปลี่ยนมาตรการ GAAP สําหรับสินค้า (ทั้งค่าใช้จ่ายและกําไร) ที่ (ก) ไม่สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานหลักของ บริษัท (ข) โดยทั่วไปจะถูกปรับภายในอุตสาหกรรมของ บริษัท เพื่อเพิ่มความเปรียบเทียบผลประกอบการของ บริษัท กับกลุ่มเพื่อนหรือ (ค) ไม่สอดคล้องกันในจํานวนหรือความถี่ระหว่างช่วงเวลา (แม้ว่ารายการดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับการดําเนินงานหลัก) บริษัทใช้คําว่า “อ้างอิง” เมื่ออ้างถึงข้อมูลยอดขายและการเติบโตของยอดขายที่ไม่ใช่ GAAP

ซึ่งไม่รวมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน บริษัทใช้คําว่า “ปรับปรุง” เพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการปรับมูลค่ายุติธรรมต่อหนี้สินในการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการได้มา ฝ่ายบริหารใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ภายในสําหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตและการประเมินผลการดําเนินงานปัจจุบัน มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ถูกนํามาใช้นอกเหนือจากและร่วมกับผลลัพธ์ที่นําเสนอตาม GAAP และสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเพิ่มเติมในการดูแง่มุมของการดําเนินงานของ

บริษัท โดยนักลงทุนที่เมื่อดูด้วยผล GAAP ให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่มีผลต่อธุรกิจของ บริษัท และอํานวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในอดีต มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ไม่ได้จัดทําขึ้นตาม GAAP ดังนั้นข้อมูลไม่จําเป็นต้องเทียบเคียงกับ บริษัท อื่น ๆ และควรพิจารณาเป็นส่วนเสริมและไม่ใช่สิ่งทดแทนหรือเหนือกว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องที่คํานวณตาม GAAP การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินในอดีตที่ไม่ใช่ GAAP กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุดมีให้ในตารางด้านล่าง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราส่งผลกระทบต่อผลการเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของยอดขายของธุรกิจอ้างอิงของบริษัท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการยกเว้นผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการเติบโตของยอดขายทําให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินในอดีตได้มีประโยชน์มากขึ้น ผลกระทบจากความผันผวนมีรายละเอียดใน “การกระทบยอดการขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมิภาค”

คําแนะนําสําหรับอัตราการเติบโตของยอดขายและยอดขายมีให้บน “พื้นฐาน” และการคาดการณ์สําหรับกําไรต่อหุ้นที่เจือจางรายได้สุทธิและการเติบโตอัตรากําไรขั้นต้นภาษีและกระแสเงินสดฟรีมีให้บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP ตามที่ปรับปรุงไว้สําหรับรายการที่ระบุข้างต้นเนื่องจากความยากลําบากโดยธรรมชาติในการคาดการณ์รายการดังกล่าวโดยไม่มีความพยายามที่ไม่สมเหตุสมผล

บริษัทไม่สามารถให้การปรองดองของคําแนะนําที่ไม่ใช่ GAAP กับมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้เนื่องจากผลกระทบที่ไม่รู้จักเวลาและความสําคัญของค่าใช้จ่ายหรือกําไรพิเศษและผู้บริหารไม่สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมและความคิดริเริ่มในอนาคต ฝ่ายบริหารมองว่ากระแสเงินสดฟรีเป็นมาตรการสภาพคล่องซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและนักลงทุนเกี่ยวกับจํานวนเงินสดที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจหลังจากหักการชําระเงินสําหรับรายจ่ายลงทุนซึ่งสามารถนําไปใช้ในโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจของ

บริษัท ทําให้การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างงบดุลและซื้อหุ้นคืน รายการที่อธิบายด้านล่างคือการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงิน GAAP ในการกระทบยอดที่ตามมา: ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาสุทธิ – บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาสุทธิ 7.1 ล้านดอลลาร์และ 6.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 และ 2564 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น – บริษัทบันทึกรายได้ 2.9 ล้านดอลลาร์และ 4.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 และ 2564

ตามลําดับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่พัฒนาแล้วในจํานวน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2565 และ 2564 ตามลําดับ บทบัญญัติสําหรับภาษีเงินได้ – ผลกระทบของภาษีเงินได้ของค่าใช้จ่ายและกําไรที่กล่าวถึงข้างต้นจะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของสินค้าในอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งปีของ บริษัท การปรับปรุงสินค้าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและกําไรเหล่านี้ รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานระหว่างกาล

จะมีผลต่อผลกระทบทางภาษีเงินได้ของสินค้าเหล่านี้ในรอบระยะเวลาต่อมา เอ็ดเวิร์ดไลฟ์ไซแอนซ์คอร์ปอเรชั่น การกระทบยอดที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของ GAAP กับข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP (เป็นล้านยกเว้นต่อหุ้นและข้อมูลเปอร์เซ็นต์) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 ยอดขายสุทธิ อัตรากําไร ขั้นต้น OperationIncome NetIncome เจือจาง EPS อัตราน้ําหนักสุทธิที่มีประสิทธิภาพ กาป $ 1,341.2 77.7% $ 438.8 $ 373.6 $ 0.59 14.3% การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP: (ก) (ข) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา สุทธิ — — 7.1 5.8 0.01 0.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินในการพิจารณา ที่อาจเกิดขึ้น — — (2.9) (2.6) — — การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน — 0.1 1.7 1.5 — — ปรับ ปรุง $ 1,341.2 77.8% $ 444.7 $ 378.3 $ 0.60 14.4% สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ยอดขายสุทธิ กําไร

ขั้นต้น Margin OperationIncome รายได้สุทธิ กําไรต่อหุ้นที่เจือจาง อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ กาป $ 1,216.6 75.9% $ 383.5 $ 338.2 $ 0.54 13.1% การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP: (ก) (ข) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา สุทธิ — — 6.4 5.3 0.01 0.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินในการพิจารณา ที่อาจเกิดขึ้น — — (4.5) (4.1) (0.01) — การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน — 0.1 1.1 1.0 — — ปรับ ปรุง $ 1,216.6 76.0% $ 386.5 $ 340.4 $ 0.54 13.2% ______________________ (ก) ดูคําอธิบายของการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ภายใต้ “ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” (ข) ผลกระทบทางภาษีต่อการปรับปรุงที่ไม่ใช่

GAAP จะคํานวณจากผลกระทบของอัตราภาษีตามกฎหมายของเขตอํานาจศาลภาษีที่เกี่ยวข้องต่ออัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ประจําปีโดยประมาณของ บริษัท หรืออัตราที่ไม่ต่อเนื่องในไตรมาสตามความเหมาะสม ผลกระทบต่ออัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้จะสะท้อนให้เห็นถึงสินค้าในรายการการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP แต่ละรายการ การกระทบยอดการขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมิภาค 2021 ปรับ ยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (QTD) ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2564 เปลี่ยน กาป พัฒนาการ ราคา*

เอฟเอ็กซ์ ผลกระทบ ปรับ ขายไตรมาส 1 ปี 2021 พื้นฐาน พัฒนาการ ราคา * การเปลี่ยนวาล์วหลอดเลือดดําของ Transcatheter $ 881.3 $ 791.7 $ 89.6 11.3% $ (16.3) $ 775.4 13.7% ทรานสคาเทเตอร์ มิทราล และ ทริคัสพิด เทอราพีส 27.0 16.3 10.7 65.7% (0.7) 15.6 73.0% หัวใจโครงสร้างการผ่าตัด 220.8 213.0 7.8 3.7% (5.4) 207.6 6.3% การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 212.1 195.6 16.5 8.4% (4.5) 191.1 11.0% ทั้งหมด $ 1,341.2 $ 1,216.6 $ 124.6 10.2% $ (26.9) $ 1,189.7 12.7% 2021 ปรับ

ยอดขายตามภูมิภาค (QTD) ไตรมาส 1 ปี 2022 ไตรมาส 1 ปี 2021 เปลี่ยน กาป อัตราการเติบโต * เอฟเอ็กซ์ ผลกระทบ 1Q 2021 เพิ่มยอดขาย พื้นฐาน พัฒนาการ ราคา * สหรัฐอเมริกา $ 749.5 $ 674.7 $ 74.8 11.1% $ — $ 674.7 11.1% ยุโรป 311.1 280.0 31.1 11.1% (14.9) 265.1 17.5% ญี่ปุ่น 135.5 132.3 3.2 2.4% (9.5) 122.8 10.4% ส่วนที่เหลือของโลก 145.1 129.6 15.5 12.0% (2.5) 127.1 14.3% ระหว่างประเทศ 591.7 541.9 49.8 9.2% (26.9) 515.0 14.9% ทั้งหมด $ 1,341.2 $ 1,216.6 $ 124.6 10.2% $ (26.9) $ 1,189.7 12.7% ______________________ * ตัวเลขไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากการปัดเศษ ที่มา เอ็ดเวิร์ด ไลฟ์ไซแอนซ์ คอร์ปอเรชั่น
ไทย
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์หรือประสบการณ์จริงแตกต่างจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์หรือประสบการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID

การทดลองทางคลินิกหรือผลลัพธ์เชิงพาณิชย์หรือการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่และการยอมรับการบําบัด ความคาดเดาไม่ได้ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พลวัตการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงการจ่ายคืนเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความสําเร็จของ บริษัท ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และหลีกเลี่ยงปัญหาการผลิตและคุณภาพ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เวลาหรือผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนาและการทดลองทางคลินิก การกระทําที่คาดไม่ถึงโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ

ผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่ไม่คาดคิด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานประจําปีตามแบบ 10-K สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการยื่นแบบอื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. การยื่นเอกสารเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลความปลอดภัยที่สําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถพบได้ที่ edwards.com Edwards, Edwards Lifesciences, โลโก้ ที่เก๋ไก๋, ALLIANCE, EARLY TAVR, EVOQUE, ฮีโมสเฟียร์, MITRIS, MITRIS RESILIA, PASCAL, PASCAL Precision, PROGRESS, RESILIA, SAPIEN และ SAPIEN X4 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Edwards Lifesciences Corporation หรือบริษัทในเครือก.ล.ต.C. โฮลดิ้งส์ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส

โลโก้บ้าน MDC ริชมอนด์อเมริกัน (PRNewsfoto / M.D.C. โฮลดิ้ง, Inc.)
ข่าวโดย

M.D.C. โฮลดิ้ง, Inc.
26 เม.ย. 2022, 16:15 ET

แชร์บทความนี้

เดนเวอร์, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE: MDC) หนึ่งในบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนําของประเทศประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ห้าสิบเซนต์ (0.50 ดอลลาร์) ต่อหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

เกี่ยวกับ MDCM.D
.C. โฮลดิ้ง, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 บริษัท ย่อยของ MDC ซึ่งดําเนินงานภายใต้ชื่อ Richmond American Homes ได้สร้างและจัดหาเงินทุนให้กับ American Dream สําหรับเจ้าของบ้านมากกว่า 220,000 รายตั้งแต่ปี 1977 ความมุ่งมั่นของ MDC ต่อความพึงพอใจคุณภาพและคุณค่าของลูกค้าสะท้อนให้เห็นในแต่ละบ้านที่ บริษัท ย่อยสร้างขึ้น MDC เป็นหนึ่งในผู้สร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บริษัท ย่อยมีการดําเนินงานสร้างบ้านทั่วประเทศรวมถึงเขตปริมณฑลของเดนเวอร์โคโลราโดสปริงส์ซอลท์เลคซิตี้ลาสเวกัสฟีนิกซ์ทูซอนริเวอร์ไซด์ซานเบอร์นาดิโนลอสแองเจลิสซานดิเอโกออเรนจ์เคาน์ตี้ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียซาคราเมนโตวอชิงตันดี.Cบัลติมอร์ออร์แลนโด แจ็คสันวิลล์ ซีแอตเทิล พอร์ทแลนด์ บอยซี แนชวิลล์ ออสติน และอัลเบอร์เคอร์กี

บริษัท ย่อยของ MDC ยังให้บริการจัดหาเงินทุนการจํานองการประกันภัยและชื่องานส่วนใหญ่สําหรับเจ้าของบ้านริชมอนด์อเมริกันผ่าน HomeAmerican Mortgage Corporation, American Home Insurance Agency, Inc. และ American Home Title และ Escrow Company ตามลําดับ M.D.C. Holdings, Inc. มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “MDC” สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.mdcholdings.com

ที่มา M.D.C. โฮลดิ้ง, Inc.

แมมมอธเอ็นเนอร์ยี่เซอร์วิส, INC. ประกาศ 2022 ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกและตารางการประชุมทางโทรศัพท์
ข่าวโดย

บริการด้านพลังงานของแมมมอธ
26 เม.ย. 2022, 16:15 ET

แชร์บทความนี้

OKLAHOMA CITY, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — แมมมอธ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสส์, อิงค์ (NASDAQ: TUSK) (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2022 หลังจากตลาดปิดทําการในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2022 บริษัทได้กําหนดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกในวันเดียวกันเวลา 18.00 น.m. ตามเวลาตะวันออก (17.00 น.m เวลากลาง)

อะไรนะ:

การประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ของแมมมอธ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส

เมื่อไร:

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2022 เวลา 18:00 น.m ภาคตะวันออก / 17:00 น.m กลาง

อย่างไร:

ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรศัพท์ – โดยกด 1-201-389-0872 และสอบถาม

บริการด้านพลังงานแมมมอธโทรอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นหรือ

ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต – โดยการเข้าสู่ระบบเว็บตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่ไหน:

https://ir.mammothenergy.com/events-presentations

สําหรับผู้ที่ไม่สามารถฟังการโทรสดได้การเก็บถาวรของเว็บคาสต์จะพร้อมใช้งานในไม่ช้าหลังจากการโทรสิ้นสุดลงใน https://ir.mammothenergy.com/events-presentations

เกี่ยวกับแมมมอธเอ็นเนอร์ยี่เซอร์วิส, Inc.

แมมมอธเป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการเติบโตที่มุ่งเน้นการก่อสร้างและซ่อมแซมกริดไฟฟ้าสําหรับสาธารณูปโภคส่วนตัวสาธารณูปโภคที่นักลงทุนสาธารณะเป็นเจ้าของและสาธารณูปโภคสหกรณ์ผ่านธุรกิจบริการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทยังจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถสํารวจและพัฒนาแหล่งสํารองน้ํามันและก๊าซธรรมชาติบนบกบนบกอเมริกาเหนือ ชุดบริการและผลิตภัณฑ์ของแมมมอธรวมถึง: บริการโครงสร้างพื้นฐานบริการที่สมบูรณ์บริการทรายธรรมชาติและ proppant บริการขุดเจาะและบริการพลังงานอื่น ๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.mammothenergy.com

ติดต่อ:

มาร์ค เลย์ตัน, CFO

ริค แบล็ค / เคน เดนนาร์ด

แมมมอธบริการพลังงาน, Inc

เดนนาร์ด ลาสคาร์ นักลงทุนสัมพันธ์

investors@mammothenergy.com

TUSK@dennardlascar.com
เพลย์ออน! กีฬาและ GoFan เพื่อผสานสร้างเทคโนโลยีชั้นนําและแพลตฟอร์มสื่อสําหรับกีฬาและกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข่าวโดย

เพลย์ออน! กีฬา
26 เม.ย. 2022, 16:15 ET

แชร์บทความนี้

บริษัท ที่รวมกันจะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิทัศน์กีฬาระดับมัธยมปลาย

แอตแลนตา, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – PlayOn! กีฬาซึ่งเป็น บริษัท สื่อและเทคโนโลยีกีฬาชั้นนําระดับมัธยมปลายและ GoFan ซึ่งเป็น บริษัท ตั๋วดิจิทัลชั้นนําในตลาดกีฬาระดับมัธยมปลายประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทําข้อตกลงการควบรวมกิจการที่ชัดเจน KKR ซึ่งเข้าร่วมกับ Panoramic Ventures ในฐานะนักลงทุนใน PlayOn! เมื่อต้นปีที่ผ่านมากําลังลงทุนเพิ่มเติมจากกองทุน XIII ของกองทุนอเมริกาเหนือเพื่อสนับสนุนการผสมผสานเชิงกลยุทธ์

เพลย์ออน! กีฬาและ GoFan ประกาศข้อตกลงการควบรวมกิจการ
เพลย์ออน! กีฬาและ GoFan ประกาศข้อตกลงการควบรวมกิจการ
PlayOn! ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และ GoFan ในปี 2001 มีการจัดลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์และสร้างผลกระทบในตลาดกีฬาและกิจกรรมระดับมัธยมปลาย เพลย์ออน! เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสําหรับการดําเนินงานเครือข่าย NFHS Sa Gaming Slot ซึ่งให้เนื้อหาสดและตามความต้องการสําหรับกีฬาและกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 50 รัฐและวอชิงตันดีซี GoFan เป็นผู้ให้บริการตั๋วดิจิทัลที่เชื่อถือได้สําหรับโรงเรียนมัธยมปลายหลายพันแห่งและแฟน ๆ นับล้านทั่วประเทศ เครือข่าย NFHS เป็นบริษัทร่วมทุนกับสหพันธ์สมาคมโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐแห่งชาติ (NFHS) และสมาคมรัฐสมาชิก GoFan มีความใกล้ชิดกับ NFHS ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ 40 ของสมาคมสมาชิกและนับ ไปด้วยกัน เพลย์ออน! และ GoFan ให้บริการสตรีมมิ่งและตั๋วดิจิทัลแก่โรงเรียนมัธยมเกือบ 10,000 แห่งทั่วประเทศ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับผู้นําในอุตสาหกรรมอย่าง GoFan ในขณะที่เราใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดอันยิ่งใหญ่ของเราและสร้างเทคโนโลยีกีฬาระดับมัธยมปลายและแพลตฟอร์มสื่อที่ชนะเลิศ” David Rudolph ซีอีโอของ PlayOn กล่าว “การผสมผสานระหว่างความสามารถเสริมสูงของเราในการออกตั๋วและสตรีมมิงสร้างร้านค้าแบบครบวงจรที่มีการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้และประสบการณ์ของลูกค้าที่คล่องตัวสําหรับกิจกรรมแบบตัวต่อตัวสตรีมสดและตามความต้องการ”

“เพลย์ออน! โค้ช และแฟนๆ ของ GoFan และ GoFan มีภารกิจร่วมกันในการยกระดับประสบการณ์การจัดงานสําหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมโค้ชและแฟน ๆ และเหตุการณ์สําคัญในวันนี้จะช่วยให้เรากําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและแฟน ๆ ” B.J. Pilling ซีอีโอของ GoFan กล่าว “เรามั่นใจว่าการรวมกันของทีมของเราจะผลักดันคุณค่าแบบทวีคูณให้กับสมาคมรัฐซึ่งกันและกันและพันธมิตรระดับมัธยมปลายของเรา เราตั้งใจที่จะส่งเสริมและทําการตลาดกิจกรรมโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อกระตุ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นผ่านการขายตั๋วและการสตรีม”

“เรามีความยินดีที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน PlayOn! เพื่อสนับสนุนการผสมผสานเชิงกลยุทธ์กับ GoFan” Ted Oberwager หุ้นส่วนของ KKR กล่าว “ธุรกรรมนี้รวมสองทีมที่มุ่งเน้นภารกิจที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับอนาคต”

“การควบรวมกิจการของ PlayOn! และ GoFan ได้รวบรวมผู้นําสองคนในการสตรีมและออกตั๋วในโรงเรียนมัธยม การรวมกันนี้จะเร่งยุคใหม่ของนวัตกรรมสําหรับสมาคมของรัฐโรงเรียนและแฟน ๆ ” Mark Buffington หุ้นส่วนผู้จัดการของ Panoramic Ventures กล่าว “ในฐานะหุ้นส่วนที่ยาวนานของทั้งเดวิดและบีเจ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการผสมผสานนี้มารวมกัน เราได้สร้างคุณค่ามากมายให้กับพันธมิตรของเรา – NFHS และสมาคมรัฐสมาชิกและโรงเรียน – และขั้นตอนต่อไปของการเดินทางของเราจะสร้างประโยชน์มากยิ่งขึ้นสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรารวมถึงแฟน ๆ ของกีฬาโรงเรียนมัธยมและเนื้อหากิจกรรม”

ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปี 2022 อยู่ภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของธุรกรรม

เกี่ยวกับเพลย์ออน! เล่นกีฬา
! กีฬาก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเฉลิมฉลองความสําเร็จของนักเรียนมัธยมผู้ปกครองโค้ชและครูในทุกชุมชนทั่วประเทศ เป็นบริษัทสื่อกีฬาระดับมัธยมปลายชั้นนําของประเทศและสตรีมการแข่งขันกีฬาสดมากกว่า บริษัท อื่น ๆ ในโลก เพลย์ออน! อยู่ในปีที่เก้าของการดําเนินงานเครือข่าย NFHS, การร่วมทุนกับสหพันธ์แห่งชาติของสมาคมโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐ (NFHS) และสมาคมรัฐสมาชิก. เพลย์ออน! รับผิดชอบการดําเนินงานประจําวันของเครือข่าย NFHS ซึ่งนําเสนอกิจกรรมโรงเรียนมัธยมสดและตามความต้องการที่ www.NFHSnetwork.com และแอพที่เกี่ยวข้อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PlayOn! กีฬาโปรดไปที่ www. PlayOn!กีฬา.com หรือติดตาม PlayOn! กีฬาบน LinkedIn.

เกี่ยวกับโกฟาน
GoFan เป็นระบบจําหน่ายตั๋วดิจิทัลและการจัดการกิจกรรมระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดสําหรับโรงเรียนมัธยมและโซลูชันที่เชื่อถือได้สําหรับกิจกรรมมากกว่า 500,000 รายการทั่วประเทศ GoFan ซึ่งสอดคล้องกับสหพันธ์สมาคมโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐแห่งชาติ (NFHS) และพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับสมาคมรัฐสมาชิก 40 แห่งนําเสนอโซลูชั่นตั๋วดิจิทัลสําหรับกิจกรรมระดับมัธยมปลายตั้งแต่เกมบาสเกตบอลและฟุตบอลไปจนถึงการเล่นในโรงเรียนการเต้นรําและการอภิปราย GoFan ช่วยให้โรงเรียนมัธยมหลายพันแห่งทั่วประเทศเพิ่มรายได้ปรับปรุงการดําเนินการกิจกรรมของพวกเขาและลดความยุ่งยากสําหรับผู้จัดการกรีฑาและกิ
CINCINNATI, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2022 คณะกรรมการของ First Financial Bancorp (NASDAQ: FFBC) ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ $0.23 ต่อหุ้นสามัญ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เกี่ยวกับเฟิร์ส ไฟแนนเชียล แบนคอร์ป
เฟิร์สไฟแนนเชียลแบนคอร์ปเป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารในซินซินนาติรัฐโอไฮโอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ 16.0 พันล้านดอลลาร์ เงินกู้ 9.2 พันล้านดอลลาร์ เงินฝาก 12.8 พันล้านดอลลาร์ และส่วนของผู้ถือหุ้น 2.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทย่อยของ First Financial Bank ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2406 ให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการทางการเงินผ่านธุรกิจหกสายได้แก่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์การธนาคารเพื่อการค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการจํานองการธนาคารการพาณิชย์และการจัดการความมั่งคั่ง หน่วยธุรกิจเหล่านี้ให้บริการธนาคารแบบดั้งเดิมแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย Wealth Management ให้บริการวางแผนความมั่งคั่งการจัดการพอร์ตโฟลิโอความไว้วางใจและอสังหาริมทรัพย์บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และแผนเกษียณอายุและมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 บริษัทดําเนินธุรกิจศูนย์บริการเต็มรูปแบบ 135 แห่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยส่วนใหญ่อยู่ในโอไฮโออินเดียนาเคนตั๊กกี้และอิลลินอยส์ในขณะที่ธุรกิจการเงินเชิงพาณิชย์ให้สินเชื่อในแนวดิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และสถานที่ธนาคารสามารถดูได้ที่ www.bankatfirst.com

ที่มา บรรจบการเงินครั้งแรก

จกรรมของพวกเขา – ไม่จําเป็นต้องสแกนฮาร์ดแวร์หรือการติดต่อในที่สุดก็สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสําหรับแฟน ๆ เยี่ยมชม get.gofan.co สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อ
ที่มา บริการด้านพลังงอุตสาหกรรมยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกถึงปี 2029 – มีอุตสาหกรรม 3M, Steris และ GOJO และอื่น ๆ
โลโก้การวิจัยและตลาด
ข่าวโดย

การวิจัยและตลาด
26 เม.ย. 2022, 16:15 ET

แชร์บทความนี้

ดับลิน, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – “ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวตามองค์ประกอบ, สูตร, การประยุกต์ใช้, ผู้ใช้ปลายทาง – การคาดการณ์ทั่วโลกถึง 2029” ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 7.8% จากปี 2022 ถึง 2029 ถึง 9.52 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

หลังจากการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์เชิงลึกของสถานการณ์ตลาดรายงานนี้ให้ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญข้อ จํากัด ความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรม ปัจจัยสําคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดนี้ รวมถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสุขภาพและความปลอดภัย เพิ่มความชุกของการเจ็บป่วยเรื้อรัง จํานวนที่เพิ่มขึ้นของการผ่าตัดในสถานพยาบาล จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสโมสรสุขภาพ & โรงยิม; และการระบาดของโรคติดเชื้อเมื่อเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้การเปิดตัวยาฆ่าเชื้อที่เป็นนวัตกรรมและเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นโอกาสสําคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดนี้ อย่างไรก็ตามการขาดความรู้ของผู้ใช้ในการใช้แนวทางการฆ่าเชื้อโรคมาตรฐานอาจยับยั้งการเติบโตของตลาดนี้ นอกจากนี้ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ทางเลือกและเทคโนโลยีและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าเชื้อเป็นความท้าทายที่สําคัญสําหรับผู้เล่นที่ดําเนินงานในตลาดนี้

ผู้เล่นหลักที่ดําเนินงานในตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกคือ บริษัท 3เอ็ม (สหรัฐอเมริกา), บริษัท สเตอริส จํากัด (มหาชน) (ไอร์แลนด์), CarrollCLEAN (สหรัฐอเมริกา), GOJO Industries, Inc. (สหรัฐอเมริกา), บริษัท Clorox (สหรัฐอเมริกา), Metrex Research LLC (สหรัฐอเมริกา), Diversey Holdings, Ltd. (สหรัฐอเมริกา), Ecolab Inc. (สหรัฐอเมริกา), S.C. Johnson & Son Inc. (สหรัฐอเมริกา), บริษัท Procter & Gamble (สหรัฐอเมริกา), Reckitt Benckiser Group PLC (สหราชอาณาจักร), บริษัท ทริสเทล จํากัด (มหาชน), BASF SE (เยอรมนี) และ Paul Hartmann AG (เยอรมนี) เป็นต้น

หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

1. บทนํา

2. ระเบียบวิธี

วิจัย3. บทสรุป

ผู้บริหาร4. ข้อมูลเชิงลึกของ
ตลาด4.1. บทนํา
4.2. การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด4.3 ไดรเวอร์
4.3.1. ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสุขภาพและความปลอดภัย
4.3.2 การเพิ่มจํานวนการผ่าตัดและความชุกที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อที่โรงพยาบาลได้รับ
4.3.3 การแพร่กระจายของสโมสรสุขภาพและโรงยิม
4.3.4 ผลกระทบของ COVID-194.4
ความยับยั้งชั่งใจ
4.4.1. ขาดการดําเนินการที่เหมาะสมของแนวทาง
การฆ่าเชื้อโรคมาตรฐาน4.5 โอกาส
4.5.1. อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาด
เกิดใหม่4.5.2 การแนะนํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรค4.6 ความท้าทาย
4.6.1. ความพร้อมใช้งานของโซลูชั่นทางเลือก
4.6.2 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาฆ่าเชื้อ
มากเกินไป4.7 ช่องทางการจัดจําหน่ายในตลาด
ยาฆ่าเชื้อพื้นผิว4.7.1 ช่องทาง
การจัดจําหน่ายโดยตรง4.7.2. ช่องทาง
การกระจายทางอ้อม4.8. การวิเคราะห์กรอบการกํากับดูแล
4.8.1 สหรัฐอเมริกา: การวิเคราะห์กรอบการกํากับดูแลสําหรับน้ํายาฆ่าเชื้อ
พื้นผิว4.8.2 สหภาพยุโรป: การวิเคราะห์กรอบการกํากับดูแลสําหรับสารฆ่าเชื้อ
พื้นผิว4.8.3 อินเดีย: การวิเคราะห์กรอบการกํากับดูแลสําหรับน้ํายาฆ่าเชื้อ

พื้นผิว5. ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลก, โดยองค์ประกอบ
5.1. บทนํา
5.2. สารประกอบคลอรีน
5.3. ควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คอมพาวน์ส
5.4 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
5.5 แอลกอฮอล์
5.6. กรด
เปราซิติก5.7. องค์ประกอบอื่น ๆ

6. ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกตามแบบฟอร์ม
6.1 บทนํา
6.2. ของเหลว
6.3. ผ้าเช็ดทําความสะอาด
6.3.1. ผ้าเช็ดทําความสะอาดที่ใช้สารประกอบแอมโมเนียมควอเทอร์นารี
6.3.2 ผ้าเช็ดทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
6.3.3. ผ้าเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้ออื่น ๆ
6.4

สเปรย์7. ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกโดยการประยุกต์ใช้
7.1 บทนํา
7.2. การ
ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวภายใน7.3. เครื่องมือฆ่าเชื้อ

โรค8. ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วโลกโดยผู้ใช้ปลายทาง
8.1 บทนํา
8.2. หน่วยงาน
ด้านการดูแลสุขภาพ8.2.1. โรงพยาบาลและคลินิก
8.2.2. อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ8.2.2.1. บริษัทยา
8.2.2.2.2. บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ
8.2.2.2.3 บริษัท
MedTech8.2.2.4. CRO & CMO8.2.3
. ศูนย์วินิจฉัย
8.2.4. สถาน
พยาบาลระยะยาว8.2.5. ศูนย์ผ่าตัดรถพยาบาล
8.2.6. สถาบันวิชาการและวิจัย
8.3. หน่วยงาน
ที่ไม่ใช่การดูแลสุขภาพ8.3.1. สถาบัน
8.3.2. อุตสาหกรรม
8.3.3.

ครัวเรือน9. ตลาดยาฆ่าเชื้อพื้นผิว, โดยภูมิศาสตร์
9.1. บทนํา
9.2. อเมริกาเหนือ
9.2.1.
สหรัฐอเมริกา 9.2.2. แคนาดา
9.3. ยุโรป
9.3.1. เยอรมนี
9.3.2. ฝรั่งเศส
9.3.3. สหราชอาณาจักร
9.3.4. อิตาลี
9.3.5. สเปน
9.3.6. ส่วนที่เหลือของยุโรป (RoE)
9.4 เอเชียแปซิฟิก
9.4.1. จีน
9.4.2. ญี่ปุ่น
9.4.3. อินเดีย
9.4.4. ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก (RoAPAC)
9.5 ลาตินอเมริกา
9.6. ตะวันออกกลางและแอฟริกา

10. ภูมิทัศน์
การแข่งขัน10.1. บทนํา
10.2. กลยุทธ์การเติบโตที่สําคัญ
10.3. การเปรียบเทียบ

การแข่งขัน11 ข้อมูลบริษัท
11.1 Reckitt Benckiser Group PLC11.2
. บริษัท
3เอ็ม11.3 บริษัท สเตอริส จํากัด (มหาชน
) 11.4. CarrollClean (ส่วนหนึ่งของการผลิตมอนต์โกเมอรี)
11.5 โกโจอินดัสทรี, Inc.11.6
. บริษัท
คลอร็อกซ์11.7 การวิจัย Metrex, LLC. (บริษัทย่อยของ เอ็นวิสต้า โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น)
11.8. วาไรตี้ โฮลดิ้งส์ จํากัด
11.9 อีโคแล็บ อิงค์
11.10 S.C. จอห์นสัน & ลูกชาย, Inc.11.11
. บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล11.12 พอล ฮาร์ทแมนน์ AG11.13. บริษัท ทริสเทล จํากัด (มหาชน) 11.14. BASF SE12 . ภาคผนวก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ Royal Online เยี่ยมชม https://www.researchandmarkets.com/r/yzzcau

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2 ลอสแองเจลิส, 19 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – Ervin Cohen & Jessup LLP ประกาศในวันนี้ว่าพันธมิตรของ Pantea Yashar และ Pooja Nair ได้รับเลือกให้เป็นเกียรติในวารสารธุรกิจลอสแองเจลิสอาหารเสริมพิเศษ รู้จักทนายความหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเมือง รายการ “Women of Influence: Attorneys” ที่ตีพิมพ์ในวันนี้ยอมรับทนายความหญิง “สําหรับทักษะทางกฎหมายที่ยอดเยี่ยมและความสําเร็จในขอบเขตความรับผิดชอบเต็มรูปแบบความเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างเป็นหลักฐานโดยมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมสูงสุดและเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนลอสแองเจลิสในวงกว้าง”

“เรารู้สึกขอบคุณที่มีทนายความหญิงชั้นนําของเราบางคนได้รับการยอมรับควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเช่นนี้” “นอกจากความมุ่งมั่นของ Pantea และ Pooja ที่มีต่อลูกค้าแล้ว พวกเขายังเป็นผู้นําที่มีอิทธิพลภายในบริษัทด้วย”

ในฐานะหุ้นส่วนในแผนกดําเนินคดีของ บริษัท Yashar ให้คําแนะนําดําเนินคดีและแก้ไขข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์และโครงการในแคลิฟอร์เนียตอนใต้สําหรับเจ้าของและนักพัฒนาเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ “จากการปกป้องสิทธิของพวกเขาในการเจรจามติเพื่อความท้าทายที่ถกเถียงกันที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาเจ้าของทรัพย์สินผู้เช่าเชิงพาณิชย์และผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดของประเทศ Yashar นําการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเรื่องที่ซับซ้อน” ในบรรดาเรื่องล่าสุดของ Yashar เธอได้รับการตั้งถิ่นฐานที่ดีสําหรับลูกค้าที่ยื่นฟ้องในนามของเจ้าของและผู้เช่ารายอื่นต่อเทศบาลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรําคาญและความประมาทเลินเล่อของประชาชนและดําเนินคดีอย่างเข้มงวดและได้รับการตั้งถิ่นฐานที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่อยู่อาศัยกับผู้ขายก่อนหน้านี้ที่ล้มเหลวในการเปิดเผยชุดของปัญหาข้อบกพร่องในการก่อสร้าง Yashar มีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเช่นศูนย์การค้า, การใช้งานแบบผสมผสาน, การค้าปลีก, ที่อยู่อาศัย, อุตสาหกรรมและอาคารสํานักงานและภูมิหลังการดําเนินคดีของเธอรวมถึงข้อพิพาทผู้ซื้อ / ผู้ขายและเพื่อนบ้านพาร์ทิชันการผ่อนปรนสายทรัพย์สินชื่อที่เงียบสงบข้อบกพร่องการตีความ / การละเมิดความรําคาญและปัญหาการเข้าถึงความพิการ

ในฐานะประธานของ บริษัท อาหารเครื่องดื่มและการต้อนรับ Nair เป็นทนายความสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและการบริการและจัดการข้อพิพาทหุ้นส่วนการเรียกร้องโฆษณาเท็จข้อพิพาทการจ้างงานและปัญหากฎหมายปกครองรวมถึงพระราชบัญญัติบราวน์และแคลิฟอร์เนีย “ในขณะที่เธอเป็นผู้ฟ้องคดีที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเธอคือการหาวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาทางกฎหมายมีทางออกทางธุรกิจในทางปฏิบัติ” “เรื่องตัวแทนที่สําคัญบางอย่างในช่วงสองปีที่ผ่านมารวมถึงงานของเธอในการจัดการข้อพิพาทหุ้นส่วนในนามของนักลงทุนนําในร้านอาหารซึ่งได้รับการแก้ไขก่อนการดําเนินคดีด้วยการตั้งถิ่นฐานที่ดีสําหรับลูกค้าของเธอ และงานที่ประสบความสําเร็จของเธอในการเป็นตัวแทนของกลุ่มร้านอาหารกับ บริษัท ประกันภัย” Nair ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มในตลาดกลางเป็นประจําในการจัดการกับข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องการโฆษณาที่ผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฉลากผลิตภัณฑ์การโฆษณาและบทวิจารณ์

ทั้ง Yashar และ Nair เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นผู้นําในชุมชนศิษย์เก่า ปัจจุบัน Yashar ดํารงตําแหน่งรองประธาน – ขนาดใหญ่ในคณะกรรมการบริหารของสมาคมโรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด นี่คือตําแหน่งที่เธอสันนิษฐานหลังจากประธานาธิบดีสองปีของบทลอสแองเจลิสของสมาคม ยาชาร์ยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่โรงเรียนกฎหมายตะวันตกเฉียงใต้ แนร์เป็นผู้อํานวยการของฮาร์วาร์ดคลับแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้

Ervin Cohen & Jessup LLP เป็น บริษัท ที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ให้บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงกฎหมายองค์กรการดําเนินคดีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และการเงินกฎหมายการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมการวางแผนภาษีและการโต้เถียงกฎหมายการจ้างงานกฎหมายการดูแลสุขภาพกฎหมายการดูแลสุขภาพการล้มละลายการรับและการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.ecjlaw.com/

ที่มา เออร์วิน โคเฮน & เจสซัป แอลแอลพี”ฮีโร่ทํางานที่นี่” โดย Lucinda M. Baier พร้อมให้บริการแล้ว

NASHVILLE, Tenn., April 19, 2022 /PRNewswire/ — ประธานและซีอีโออาวุโสของ Brookdale, Lucinda “Cindy” Baier ฉลองการเปิดตัวหนังสือ Heroes Work Here: เรื่องราวพิเศษของความกล้าหาญความยืดหยุ่นและความหวังจากแนวหน้าของ COVID-19 โดยกดกริ่งปิด NYSE ในวันนี้

ในหนังสือเล่มนี้ Baier แบ่งปันมุมมองที่ตรงไปตรงมาภายในว่า Brookdale นําทางผ่านการระบาดใหญ่ได้อย่างไรและมีบัญชีมือหนึ่งจากฮีโร่ในทีมของเธอที่ช่วยชีวิตตลอด COVID-19 หนังสือเล่มนี้ยังทําหน้าที่เป็นแนวทางในการเป็นผู้นําในยามวิกฤติ

วีรบุรุษทํางานที่นี่ NYSE ระฆังดัง
วีรบุรุษทํางานที่นี่ NYSE ระฆังดัง
วีรบุรุษทํางานที่นี่ NYSE ระฆังดัง
วีรบุรุษทํางานที่นี่ NYSE ระฆังดัง
ผู้นําของบรูคเดลหลายคนมาพร้อมกับไบเออร์ที่ชั้นตลาดหลักทรัพย์เพื่อทําเครื่องหมายโอกาส

“ผมอยากจะขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสําหรับโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้” Baier กล่าว “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตีระฆังปิดในนามของวีรบุรุษของบรูคเดล วีรบุรุษที่บรรลุพันธกิจของเราในการเสริมสร้างชีวิตของผู้อยู่อาศัยและครอบครัวของพวกเขาทุกวัน ผมรู้สึกซาบซึ้งมากที่ได้ฉลองความพยายามและความสําเร็จที่ไม่ธรรมดาของพวกเขา”

ฮีโร่ทํางานที่นี่พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว เวอร์ชันฉบับพิมพ์มีกําหนดวางจําหน่ายในวันที่ 24 พฤษภาคมและสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมให้ใช้งานแล้ว รายได้สุทธิจะบริจาคให้กับกองทุนสมทบความเห็นอกเห็นใจของ บริษัท ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ร่วมงานของ Brookdale ที่มีสิทธิ์ซึ่งกําลังเผชิญกับภัยพิบัติหรือวิกฤตส่วนตัวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา

เกี่ยวกับ Brookdale Senior LivingBrookdale
Senior Living Inc. เป็นผู้ประกอบการชั้นนําของประเทศของชุมชนผู้สูงอายุที่มีชีวิต บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างชีวิตของผู้คนที่ให้บริการด้วยความเมตตาความเคารพความเป็นเลิศและความซื่อสัตย์ บริษัทดําเนินธุรกิจการดํารงชีวิตอิสระ ช่วยเหลือการดํารงชีวิต การดูแลความจํา และชุมชนผู้เกษียณอายุการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุม Brookdale ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบริการในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านการดูแลสุขภาพ การต้อนรับ และอสังหาริมทรัพย์ เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยได้พัฒนาสุขภาพ ใฝ่หาความหลงใหล และติดต่อกับเพื่อนและคนที่คุณรัก บรูคเดลดําเนินงานและจัดการชุมชน 678 แห่งใน 41 รัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยมีความสามารถในการให้บริการผู้อยู่อาศัยมากกว่า 60,000 คน สําหรับข่าวบรูคเดลเพิ่มเติมไปที่ brookdalenews.com

ติดต่อ: สื่อมวลชนสัมพันธ์, (615) 564-8666, media.relations@brookdale.com

เฉิงตู, จีน, 19 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — Keymed Biosciences (2162.HK) ประกาศว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ให้ CMG901 Fast Track กําหนดเป็น monotherapy สําหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารและแยกทางเดินอาหารที่ไม่สามารถผ่าตัดหรือแพร่กระจายซึ่งกําเริบและ / หรือทนไฟเพื่ออนุมัติการรักษา นี่เป็นอีกก้าวสําคัญหลังจาก CMG901 ได้รับการกําหนดยากําพร้าจาก FDA

ในบรรดายาเป้าหมาย Claudin 18.2 ทั้งหมด CMG901 เป็นยาตัวแรกและตัวเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FDA นี้จนถึงขณะนี้ การกําหนดนี้ได้รับจากการศึกษาระยะที่ 1 ที่ประเมินความปลอดภัยความทนเภสัชจลนศาสตร์ (PK) และประสิทธิภาพเบื้องต้นของ CMG901 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ของ CMG901 ในวิชาที่มีเนื้องอกที่เป็นของแข็งกําลังจะเสร็จสมบูรณ์ในประเทศจีนและคาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการขยายขนาดยาในไตรมาสที่สองของปี 2022

การกําหนด Fast Track เป็นหนึ่งในโปรแกรมของ FDA เพื่อเร่งการพัฒนาทางคลินิกและทบทวนยาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการรักษาโรคร้ายแรง

เกี่ยวกับ CMG901

CMG901 เป็น Claudin 18.2 ADC ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก IND ในประเทศจีนและในสหรัฐอเมริกา CMG901 ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ: แอนติบอดีโมโนโคลนอลเป้าหมาย Claudin 18.2, ตัวเชื่อมโยงที่แยกได้และน้ําหนักบรรทุกที่เป็นพิษต่อเซลล์ที่มีศักยภาพ (MMAE) Claudin 18.2 ได้รับการระบุว่าเป็นโมเลกุลที่ได้รับการคัดเลือกสูงซึ่งแสดงออกอย่างกว้างขวางในเนื้องอกที่เป็นของแข็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับอ่อนโดยชี้ให้เห็นว่า Claudin 18.2 เป็นเป้าหมายที่เหมาะสําหรับการพัฒนาการรักษาเนื้องอก

CMG901 สามารถทําให้เซลล์เนื้องอกตายโดยกลไกหลายอย่าง:

CMG901 ผูกกับ Claudin 18.2 เซลล์บวกผ่านส่วนแอนติบอดีโมโนโคลนอล หลังจากผูก, CMG901 จะถูกภายในเป็นไลโซโซมโดยเซลล์เนื้องอกและปล่อยน้ําหนักบรรทุกพิษไซโต, นําไปสู่การจับกุมวงจรเซลล์และ
GEFestival เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนอเมริกาใต้ที่เมืองโรซาริโอ ประเทศอาร์เจนตินา

สิงคโปร์, 19 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – สหพันธ์อีสปอร์ตระดับโลกเตรียมจัดการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์อเมริกาใต้เป็นครั้งแรกควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาอเมริกาใต้ 2022 ที่เมืองอาซุนซิออง ประเทศปารากวัย ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2565

“เรากําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าตื่นเต้นในขณะที่เรายังคงนําพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมระดับโลกของเราไปยังทวีปต่างๆของโลก การแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์อเมริกาใต้สนับสนุนพันธกิจของสหพันธ์อีสปอร์ตระดับโลกและความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมทั่วทั้งชุมชน#worldconnectedของเราเพื่อยกระดับอีสปอร์ตบนเวทีโลกกีฬาและความบันเทิง” Chris Chan ประธาน GEF กล่าว

ในฐานะที่เป็นผู้นําในการแข่งขันอีสปอร์ตที่สําคัญ GEF จะนําเสนอ GEFestival ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองแบบไดนามิกของวัฒนธรรมอีสปอร์ตและการเปิดใช้งานอีสปอร์ตของชุมชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนอเมริกาใต้ที่ Rosario ประเทศอาร์เจนตินาระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2022

“การแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์อเมริกาใต้เป็นอีสปอร์ตครั้งแรกในระดับโลกที่จัดขึ้นในอเมริกาใต้ นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาอเมริกาใต้ปี 2022 แล้วเหตุการณ์เหล่านี้ยังช่วยขยายความใฝ่ฝันของปารากวัยต่อเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สําคัญมากขึ้น” Camilo Pérez López Moreira ประธาน Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) กล่าว “ความร่วมมือกับสหพันธ์อีสปอร์ตระดับโลกกําลังเป็นรูปเป็นร่างโดยรวบรวมความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อเข้าถึงศักยภาพที่ไร้ขีด จํากัด ของอีสปอร์ตในภูมิภาค”

การแสดงละครของการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์อเมริกาใต้และ GEFestival ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนอเมริกาใต้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง GEF และ ODESUR ที่ประกาศในเดือนมิถุนายน 2020 สนับสนุนโดยสหพันธ์พัฒนากีฬาอีสปอร์ต PanAm ก่อตั้งขึ้นโดย GEF ในปี 2021

“อีสปอร์ตกําลังก้าวขึ้นสู่จุดยืนที่แข็งแกร่งในอเมริกาใต้ การแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์อเมริกาใต้ครั้งแรกจะช่วยเพิ่มการเติบโตของอีสปอร์ตในภูมิภาคผ่านการเปิดใช้งานระดับโลกที่นําโดยสหพันธ์อีสปอร์ตระดับโลก” มาริโอ ซิเลนติ ประธานสหพันธ์พัฒนากีฬาอีสปอร์ต PanAm กล่าว “GEFestival ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนอเมริกาใต้ที่กําลังจะมาถึงในขณะเดียวกันก็นําเสนอชุมชนอีสปอร์ตของเราที่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นโลกของ GEF และกิจกรรมระดับโลกมากมายที่ส่งเสริมการรวมสําหรับทุกคนในอีสปอร์ต”

สอบถามสื่อมวลชนได้ที่ media@globalesports.org

ที่มา สหพันธ์อีสปอร์ตระดับโลก

นอกจากนี้จากแหล่งนี้apoptosis ของเซลล์เนื้องอก.
CMG901 สามารถกระตุ้นผลกระทบของเซลล์และภูมิคุ้มกันที่ละลายน้ําได้ซึ่งเปิดใช้งานความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ขึ้นอยู่กับแอนติบอดี (ADCC) และพิษต่อเซลล์ที่ขึ้นอยู่กับเสริม (CDC) เพื่อทําลายเซลล์บวก Claudin 18.2
การศึกษา preclinical ชี้ให้เห็นว่า CMG901 สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ antitumor แรงกว่า zolbetuximab อะนาล็อกหรือแอนติบอดี unconjugated ของ CMG901. ในขณะเดียวกัน CMG901 ยังแสดงให้เห็นถึงความอดทนที่ดีและโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีในการศึกษา preclinical

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์: http://en.keymedbio.com/

ที่มา คีย์ม
ที่มา บรูคเดล ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

นอกจากนี้จากแหล่งนี้
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นร่วมกันผ่าน JDDJ และ JD.com เทศกาลช้อปปิ้ง 415 ยังมาถึงขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยร้านค้าออฟไลน์กว่า 150,000 แห่งในกว่า 1,700 เมืองและมณฑลที่มีส่วนร่วม
หมวดหมู่ TOP5 ที่ขายดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์นมอาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักผลิตภัณฑ์ดิจิทัลผลิตภัณฑ์แม่และเด็กและผลิตภัณฑ์การสื่อสารมือถือ
การถ่ายทอดสด “Super Brand Day” ที่จัดขึ้นโดย JDDJ และ Yili ดึงดูดผู้ชมมากกว่า 1.56 ล้านคนในช่อง JD.com
เซี่ยงไฮ้, 19 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – “เทศกาลช้อปปิ้งภายในเมือง 415 แห่ง” (“เทศกาล”) ซึ่งจัดขึ้นโดย JDDJ และ JD.com ของกลุ่ม Dada ได้เปิดเผยข้อมูลการบริโภคตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 17 เมษายน จากยอดขายที่สร้างขึ้นจากบริการ Shop Now ของ JDDJ และ JD ยอดขายผลิตภัณฑ์ FMCG ในวันเดียวได้รับจุดสูงสุดในอดีตเมื่อวันที่ 15 เมษายน ขายในหลายประเภทเช่นโทรศัพท์มือถือ, ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่าสองเท่าของ ร้านค้าออฟไลน์และแบรนด์ต่างๆกําลังโอบกอดการค้าปลีกตามความต้องการแนวโน้มขนาดใหญ่และแรงผลักดันการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรม

เทศกาลนี้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ค้าปลีก
เทศกาลนี้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ค้าปลีก
ริเริ่มโดย JDDJ เมื่อ 7 ปีที่แล้วเทศกาลนี้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งตามความต้องการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นครั้งแรกที่ร่วมเปิดตัวบนทั้งสองแพลตฟอร์ม ช่องทางต่าง ๆ ใน JD.com เข้าร่วมเทศกาลและผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกํากับว่า “Shop Now” ได้รับการสนับสนุนโดยบริการจัดส่ง “หนึ่งชั่วโมง” ของ Dada ที่รับประกันการส่งมอบทันเวลา

เพิ่มยอดขาย

เทศกาลนี้เปิดตัวระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 เมษายน ในช่วงเวลานั้น Walmart ยังคงกลายเป็นผู้ขายอันดับต้น ๆ ของซูเปอร์มาร์เก็ต ยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ต Yonghui ในเมืองระดับล่างประมาณ 2 เท่าของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในขณะที่ยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กของ CR Vanguard นั้นมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 2 เท่า

ท่ามกลางคลื่นลูกใหม่ของการแพร่ระบาดยอดขายผักกึ่งสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าขนมปังเพิ่มขึ้น 7.4 เท่าและลูกพรุนเพิ่มขึ้น 4 เท่า YoY ยอดขายของสเต็กและบลูเบอร์รี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สําหรับผลิตภัณฑ์ยาการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อมากกว่าสองเท่า

ผู้บริโภคกําลังโอบกอดการค้าปลีกตามความต้องการและซื้อเกือบทุกอย่างบนทั้งสองแพลตฟอร์ม ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้น 6.7 เท่า ผลิตภัณฑ์กีฬาเพิ่มขึ้น 3 เท่า เครื่องครัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า และผลิตภัณฑ์ความงามเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า YoY

นวัตกรรมการตลาด

เครื่องมือและแคมเปญการตลาดที่เป็นนวัตกรรมได้รับการต้อนรับจากพันธมิตรรายย่อยและแบรนด์เสมอและช่วยให้พวกเขาสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเทศกาลนี้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน SUPOR ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 5 เมษายนบนแพลตฟอร์มโดยมียอดขาย 10 เท่าต่อวัน YoY

JDDJ ผนึกกําลัง 8 แบรนด์ เปิดตัวแคมเปญ Super Alliance ฉลอง 7th วันครบรอบ 415 เทศกาลช้อปปิ้ง การเปิดเผยสะสมของเหตุการณ์นี้เกิน 52.5 ล้าน, ช่วยให้ Wyeth และพันธมิตรแบรนด์อื่น ๆ ที่จะเพิ่มยอดขายโดย 2.8 ครั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน.

เมื่อวันที่ 16 เมษายน JDDJ ได้ร่วมมือกับ Yili’s PRO-KIDO แบรนด์นมผงสําหรับทารกและผู้ใหญ่ เพื่อเริ่มแคมเปญ Super Brand Day ด้วยการถ่ายทอดสดทาง JDDJ และ JD.com รายการถ่ายทอดสดดึงดูดผู้ชมมากกว่า 1.56 ล้านคนใน JD.com ซึ่งประสบความสําเร็จในการเติบโตอย่างมากในอิทธิพลการเข้าชมของลูกค้าและยอดขาย ยอดขายรวมรายวันของ Yili ผ่านการถ่ายทอดสดสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในประวัติศาสตร์โดยจัดอันดับแบรนด์อันดับที่ 1 ในประเภทนมผงสําหรับทารกและผู้ใหญ่ใน JDDJ ในช่วง Super Brand Day ยอดขายพลังน้ํานมของ Yili เพิ่มขึ้น 480% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เกี่ยวกับดาด้า กรุ๊ป

Dada Group เป็นแพลตฟอร์มชั้นนําของการค้าปลีกและการจัดส่งตามความต้องการในท้องถิ่นในประเทศจีน ดําเนินธุรกิจ JDDJ ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มค้าปลีกตามความต้องการในท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของจีนสําหรับผู้ค้าปลีกและเจ้าของแบรนด์และ Dada Now ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดส่งตามความต้องการชั้นนําในท้องถิ่นที่เปิดให้ผู้ค้าและผู้ส่งรายบุคคลในอุตสาหกรรมและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แพลตฟอร์มทั้งสองของบริษัทมีการเชื่อมต่อกันและเป็นประโยชน์ร่วมกัน แพลตฟอร์ม Dada Now ช่วยให้ประสบการณ์การจัดส่งที่ดีขึ้นสําหรับผู้เข้าร่วมบนแพลตฟอร์ม JDDJ ผ่านโซลูชันการปฏิบัติตามที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและโครงสร้างพื้นฐานการจัดส่งตามความต้องการที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันคําสั่งซื้อการจัดส่งตามความต้องการจํานวนมากจากแพลตฟอร์ม JDDJ จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อและความหนาแน่นสําหรับแพลตฟอร์ม Dada Now ในเดือนมิถุนายน 2020 Dada Group เริ่มซื้อขายในตลาดโลก Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “DADA”

ที่มา ดาด้า กรุ๊ป

ติดต่อซิซิชั่น
การกระจาย Cision 888-776-0942 ตั้งแต่ 8:00 น. – 21
:00 น. ET

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์
Cision Communication Cloud®
สําหรับนักการตลาด
เพื่อการประชาสัมพันธ์
สําหรับ IR และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สําหรับหน่วยงาน
สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ซิตตาสโลว์ ตุรกี กําลังทํางานในโครงการซิตตาสโลว์ เมโทรโพลิส เพื่อชะลอการใช้ชีวิตในมหานครด้วยแนวทางของปรัชญาซิตตาสโลว์

ORVIETO, อิตาลี, เมษายน 20, 2022 /PRNewswire/ – ด้วยโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคมระหว่างประเทศ Cittaslow และสภาเมืองนครหลวงของ İzmir ปรัชญาที่ช้าจะถูกนําไปยังมหานคร โมเดล Cittaslow ซึ่งดําเนินการในหลายประเทศและเมืองเล็ก ๆ หลายร้อยแห่งตั้งแต่ปี 1999 มีประสบการณ์การใช้งานมากมายในเรื่องนี้ โมเดล Cittaslow นําเสนอแผนงานสําหรับเมืองเล็ก ๆ ที่มีเงื่อนไขและโอกาสที่แตกต่างกันเพื่อมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัยโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของเมือง จําเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้แบบจําลองที่ใช้ในเมืองเล็ก ๆ เพื่อวิถีชีวิตที่สงบเงียบและสะท้อนแสงมากขึ้นยังถูกนําไปใช้ในมหานคร มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้รูปแบบ Cittaslow โดยตรงซึ่งพัฒนาขึ้นสําหรับเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 50,000 คนในมหานครที่มีผู้อยู่อาศัยหลายล้านคนและปัญหาและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดของ Cittaslow Metropolis การศึกษาได้ดําเนินการใน İzmir เป็นเวลาสองปีโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายการตรวจสอบได้เปิดตัวเกี่ยวกับวิธีการใช้ปรัชญา Cittaslow ในมหานครและโปรแกรม Slow Neighborhood ซึ่งสํารวจว่าปรัชญานี้สามารถนําไปใช้ในระดับละแวกใกล้เคียงได้อย่างไร รายการตรวจสอบ Cittaslow Metropolis จะให้แผนงานสําหรับเมืองใหญ่ที่ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Cittaslow ซึ่งในพื้นที่ใดและจะทํางานอย่างไร โครงการ Slow Neighborhood ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องความช้าในมหานคร รวมถึงการกําหนดความต้องการทางสังคมด้วยการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการพัฒนาข้อเสนอการแก้ปัญหาที่มีลําดับความสําคัญของ Cittaslow ในบริบทนี้ความต้องการของผู้อยู่อาศัยถูกกําหนดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในสองย่านนําร่องที่เลือกข้อเสนอการแก้ปัญหาได้รับการพัฒนาและดําเนินการภายในขอบเขตของโปรแกรม การศึกษาเหล่านี้และผลลัพธ์เชิงปริมาณของพวกเขาจะถูกนําเสนอที่สมัชชาใหญ่ซิตตาสโลว์ในเดือนมิถุนายน

อิซเมียร์ ซิตตาสโลว์ เมโทรโพลิส
อิซเมียร์ ซิตตาสโลว์ เมโทรโพลิส
คําแถลงของนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครของ İzmir และรองประธานระหว่างประเทศของ Cittaslow Tunç Soyer ซึ่งดําเนินงานใน İzmir:

“แม้ว่า “Cittaslow” การรวมกันของคําภาษาอิตาลีสําหรับ “เมือง” และ “ช้า” อาจเป็นแนวคิดต่างประเทศ ผู้คนในดินแดนของเราได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตที่เงียบสงบมานานหลายศตวรรษ

Cittaslow International สร้างขึ้นในอิตาลีในปี 1999 กลายเป็นสมาคมที่รวบรวมเมืองช้า 282 เมืองในโลกอย่างรวดเร็วและ 10 ปีหลังจากการสร้างรวมถึง Seferihisar ในโครงสร้างในฐานะสมาชิกคนแรกของตุรกี หลังจาก Seferihisar เมืองที่น่ารักอีก 20 แห่งในตุรกีเข้าร่วมสมาคมนี้ใน 13 ปี Ahlat, Akyaka, Arapgir, Eğirdir, Foça, Gerze, Gökçeada, Göynük, Güdül, Halfeti, İznik, Kemaliye, Köyceğiz, Mudurnu, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Uzundere, Vize, Yalvaç and Yenipazar.

ฉันอยากจะขอบคุณผู้คนที่น่ารักของเมืองที่สวยงามเหล่านี้สําหรับความพยายามที่พวกเขาได้ทําและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่พวกเขาได้สร้างขึ้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ชาวเมืองซิตตัสโลว์ทุกคนมุ่งมั่นและรักกันต่อไป เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตที่ร่ํารวยและอุดมสมบูรณ์

โชคดีที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Cittaslow İzmir ของเรากลายเป็นรังสีแห่งความหวังสําหรับความคิดที่ว่ามหานครยังสามารถเงียบได้ สายตาของคนทั้งโลกกําลังจับจ้องมองเราและงานของเราไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม İzmir ซึ่งได้นําเสนอตัวอย่างที่ดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปีในไม่ช้าจะกลายเป็น “สัญญาณ” ไม่เพียง แต่สําหรับสภาพแวดล้อมในทันที แต่ยังสําหรับทั้งโลกด้วยวัฒนธรรมโบราณหลายพันปี

ขอให้เส้นทางของเราชัดเจน ขอให้การเดินทางของเราช้าและสงบสุข”

โลโก้ –
นิวยอร์ก, 19 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — Rowley Law PLLC กําลังตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นโดย American Campus Communitys, Inc. (NYSE: ACC) และคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอซื้อกิจการของ บริษัท โดยกองทุน Blackstone Core + ผู้ถือหุ้นจะได้รับ $ 65.47 สําหรับหุ้นแต่ละหุ้นของ American Campus Communitys ที่พวกเขาถืออยู่ ธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 12.8 พันล้านดอลลาร์และคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2022

หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นของ American Campus Communitys, Inc. และสนใจที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนนี้โปรดเยี่ยมชมเราที่: http://www.rowleylawpllc.com/investigation/acc / นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ Shane Rowley, Esq. ที่ Rowley Law PLLC, 50 Main Street Suite 1000, White Plains, NY 10606 ทางอีเมลที่ info@rowleylawpllc.com หรือทางโทรศัพท์ที่ 914-400-1920 หรือ 844-400-4643 (โทรฟรี)

Rowley Law PLLC เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั่วประเทศในการดําเนินการแบบกลุ่มและการฟ้องร้องอนุพันธ์ในการดําเนินคดีขององค์กรที่ซับซ้อน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท และทนายความโปรดไปที่ http://www.rowleylawpllc.com

โฆษณาทนาย ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประORVIETO, อิตาลี, 20 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – โครงการนี้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคมระหว่างประเทศ Cittaslow และเทศบาลนคร İzmir มีวัตถุประสงค์เพื่อนําปรัชญาการชะลอตัวมาสู่มหานคร โมเดล Cittaslow ซึ่งได้ดําเนินการในหลายประเทศและเมืองเล็ก ๆ หลายร้อยแห่งตั้งแต่ปี 1999 มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการดําเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว โมเดล Cittaslow ให้แผนงานสําหรับเมืองเล็ก ๆ ที่มีเงื่อนไขและโอกาสที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณและตัวตนของเมือง เพื่อที่จะใช้รูปแบบซึ่งใช้ในเมืองเล็ก ๆ เพื่อวิถีชีวิตที่สงบเงียบและมีสติมากขึ้นในมหานครจําเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุม รูปแบบ Cittaslow ซึ่งได้รับการพัฒนาสําหรับเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 50,000 คนไม่สามารถดําเนินการแบบตัวต่อตัวในมหานครที่มีผู้อยู่อาศัยหลายล้านคนและปัญหาและข้อกําหนดเบื้องต้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแนวคิด “Cittaslow Metropolis” การศึกษาได้ดําเนินการใน İzmir เป็นเวลาสองปีโดยร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายการตรวจสอบสําหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญา Cittaslow ในมหานครและโครงการ “ย่านช้า” จะถูกสร้างขึ้นซึ่งจะตรวจสอบว่าปรัชญาสามารถนําไปใช้ในแต่ละเขตได้อย่างไร รายการตรวจสอบ “Cittaslow Metropol” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําสําหรับมหานครที่ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Cittaslow ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการทํางาน โปรแกรม “Slow Neighborhood” Royal Online V2 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนําแนวคิดเรื่องการชะลอตัวในมหานครมาใช้ รวมถึงการกําหนดความต้องการทางสังคมด้วยการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการพัฒนาโซลูชันที่เสนอโดยให้ความสําคัญกับ Cittaslow ในบริบทนี้ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในสองเขตนําร่องที่เลือกได้รับการพิจารณาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาได้รับการพัฒนาและดําเนินการภายใต้กรอบของโครงการ การศึกษาเหล่านี้และผลลัพธ์เชิงปริมาณของพวกเขาจะถูกนําเสนอต่อสมัชชาใหญ่ Cittaslow ในเดือนมิถุนายน

อิซเมียร์ ซิตตาสโลว์ เมโทรโพลิส
อิซเมียร์ ซิตตาสโลว์ เมโทรโพลิส
คําแถลงของนายกเทศมนตรีของเขตมหานคร İzmir และรองประธานระหว่างประเทศของ Cittaslow, Tunç Soyer ผู้ซึ่งดําเนินโครงการใน İzmir:

แม้ว่า “Cittaslow” ซึ่งเป็นการรวมกันของคําภาษาอิตาลีสําหรับ “เมือง” และ “ช้า” อาจฟังดูแปลกในตอนแรกชีวิตของผู้คนในประเทศของเราถูกทําเครื่องหมายด้วยความช้ามานานหลายศตวรรษ

Cittaslow International ก่อตั้งขึ้นในอิตาลีในปี 1999 และพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นสมาคมที่มี 282 เมืองที่ชะลอตัวในโลก 10 ปีหลังจากการก่อตั้งเมืองเซเฟริฮิซาร์ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกคนแรกจากตุรกี หลังจาก Seferihisar, 20 เมืองตุรกีที่สวยงามอื่น ๆ เข้าร่วมสมาคมภายใน 13 ปี: Ahlat, Akyaka, Arapgir, Eğirdir, Foça, Gerze, Gökçeada, Göynük, Güdül, Halfeti, İznik, Kemaliye, Köyceğiz, Mudurnu, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Uzundere, Vize, Yalvaç และ Yenipazar

ฉันอยากจะขอบคุณคนใจดีของเมืองที่สวยงามเหล่านี้สําหรับความพยายามของพวกเขาและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่กําหนดไว้ ข้าพเจ้าขอให้ชาวเมือง Cittaslow ทุกคนที่ยังคงมุ่งมั่นและรักซึ่งกันและกันเป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและเติมเต็ม

โชคดีที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Cittaslow İzmir ของเรากลายเป็นความหวังสําหรับความคิดที่ว่าแม้แต่มหานครก็สามารถชะลอตัวลงได้ สายตาของคนทั้งโลกกําลังจ้องมองเราอยู่ และไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ İzmir ซึ่งมีตัวอย่างที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายร้อยปีด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่นับพันปีของมันในไม่ช้าจะกลายเป็น “ประภาคาร” ไม่เพียง แต่สําหรับสภาพแวดล้อมในทันที แต่ยังสําหรับทั้งโลก

ขอให้เส้นทางของเราชัดเจน และการเดินทางของเราช้าและสงบสุข”กันผลลัพธ์ที่คล้ายกัน

ที่มา โรว์ลีย์ ลอว์ แอลซีแอลซี

นอกจากนี้จากแหล่งนี้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ประมาณหลายโปรแกรมและพันธมิตรชี้ไปที่ข้อเสนอคอมโพสิตกรณีเป็นอนาคตของแขนขนาดเล็ก

GARLAND, Texas, April 19, 2022 /PRNewswire/ — True Velocity ในเท็กซัสกล่าวว่าวันอังคารกําลังแสวงหาโอกาสมากมายทั้งในและต่างประเทศสําหรับการพัฒนาอาวุธและกระสุนขั้นสูงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ปลายทางทางทหารและพลเรือน การมุ่งเน้นทั่วโลกเกี่ยวกับความทันสมัยของอาวุธขนาดเล็กและกระสุนได้รับการชุบสังกะสีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยโครงการอาวุธทีมรุ่นต่อไปของกองทัพบกสหรัฐฯซึ่ง True Velocity และ บริษัท ย่อยของ LoneStar Future Weapon เป็นคู่แข่งขั้นสุดท้าย

True Velocity ยึดโมเมนตัมในการยอมรับทั่วโลกของน้ําหนักเบา 6.8 มม. รอบ
True Velocity ยึดโมเมนตัมในการยอมรับทั่วโลกของน้ําหนักเบา 6.8 มม. รอบ
หัวหน้าในโอกาสเหล่านั้นคือความสามารถในการแปลงระบบอาวุธภาคสนามในปัจจุบันเช่นปืนกลที่ป้อนด้วยสายพาน M240 ปืนกลโรตารี่ M134 และอาวุธอื่น ๆ ที่ออกแบบมาสําหรับกระสุนมาตรฐาน 7.62×51 มม. เพื่อรองรับตลับหมึก 6.8TVCM ขั้นสูงน้ําหนักเบาของ True Velocity ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของโปรแกรม NGSW ความสามารถ “สวิทช์บาร์เรล” นี้ช่วยให้ระบบอาวุธที่มีอยู่สามารถขยายช่วงที่มีประสิทธิภาพได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์และลดน้ําหนักกระสุนได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โดยมีการเปลี่ยนแปลงบาร์เรลเท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม กองทัพบกสหรัฐฯ ได้โพสต์การชักชวน “แหล่งข่าวที่แสวงหา” เพื่อขอเสียงตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชุดแปลงขนาด 6.8 มม. สําหรับปืนกล M240B และ M240L ที่แพร่หลายซึ่งถูกจัดฉากขึ้นเพื่อยิงกระสุนขนาด 7.62×51 มม.

“True Velocity ยืนหยัดด้วยคุณภาพและความแม่นยําที่เหนือชั้นของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและ IP ระดับโลกของเราซึ่งผ่านการประเมินผล 24 เดือนที่ผ่านมาในโปรแกรม NGSW ได้สร้างความสนใจอย่างมากจากตลาดกลาโหมอเมริกันและทั่วโลก” Kevin Boscamp ประธาน True Velocity กล่าว “โครงการ NGSW ได้ทําหน้าที่เป็นพื้นที่พิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเทคโนโลยีขั้นสูงของเราและเราหวังว่าจะเตรียมกองกําลังของสหรัฐฯและพันธมิตรให้พร้อมกับความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อน”

กระสุน TVCM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ True Velocity ให้การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นช่วงที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและการลดน้ําหนักที่ไม่มีใครเทียบได้ ปืนไรเฟิล LoneStar Future Weapons RM277 และปืนไรเฟิลอัตโนมัติให้การเสียชีวิตสูงสุดในแพ็คเกจขนาดกะทัดรัดน้ําหนักเบาที่สามารถยิงอัตโนมัติได้อย่างเสถียรและแม่นยําประสิทธิภาพระยะไกลและการหดตัวที่ลดลง

การผลิตตลับหมึก 6.8TVCM รุ่นพลเรือนกําลังดําเนินการอยู่และเมื่อต้นปีนี้ True Velocity กลายเป็นผู้ผลิตกระสุนรายแรกที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ผลิตอาวุธและกระสุนกีฬา (SAAMI) สําหรับตลับหมึกแบบคอมโพสิต รุ่นเชิงพาณิชย์ 6.8 TVC ให้แรงดันเฉลี่ยสูงสุด 65,000 psi พร้อมกระสุน 135 เม็ดที่ความเร็ว 3,000 ฟุตต่อวินาทีและให้การลดน้ําหนักและความก้าวหน้าด้านความแม่นยําอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตลับทองเหลืองแบบดั้งเดิม อาวุธ LoneStar Future ร่วมกับ Beretta USA วางแผนที่จะเปิดตัวปืนไรเฟิล RM277 รุ่นกึ่งอัตโนมัติซึ่งตั้งชื่อว่า “Amicus” สําหรับนักกีฬาพลเรือนและ True Velocity กําลังทํางานร่วมกับผู้ผลิตเชิงพาณิชย์รายอื่น ๆ มากกว่า 50 รายเพื่อพัฒนาและทําการตลาดปืนไรเฟิลสําหรับตลับ 6.8TVC

“โครงการอาวุธทีมรุ่นต่อไปอนุญาตให้ True Velocity และ LoneStar Future Weapon แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของเรา” Craig Etchegoyen ประธาน LoneStar Future Weapon และประธานของ True Velocity กล่าว “เราเห็นโอกาสและความกระตือรือร้นที่ไม่ธรรมดาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียง แต่ในตลาดกลาโหมในประเทศและต่างประเทศ แต่ในพื้นที่ยิงพลเรือนเช่นกัน เราเพิ่งเริ่มต้น”

กระสุนที่มีน้ําหนักเบาและประกอบจาก True Velocity ปัจจุบันมีให้บริการทางออนไลน์และในสถานที่ค้าปลีกที่สําคัญทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงการกําหนดค่าหลายแบบของ .308 Winchester, 6.8 TVC และตลับหมึก .223 Remington ที่กําลังจะเปิดตัวในไม่ช้า

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วที่แท้จริงอาวุธในอนาคตของ LoneStar และโปรแกรม NGSW โปรดไปที่ TVAmmo.com

เกี่ยวกับความเร็วที่แท้จริง

True Velocity เป็นบริษัทผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและคอมโพสิตซึ่งตั้งอยู่ในมาลัยเท็กซัส True Velocity ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 มีสิทธิบัตรมากกว่า 300 ฉบับที่รอดําเนินการหรือออกในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ในขั้นต้น บริษัท มุ่งเน้นไปที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกระสุน ตลับหมึกคอมโพสิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ True Velocity ให้ข้อได้เปรียบด้านลอจิสติกส์ที่สําคัญเหนือกระสุนแบบทองเหลืองแบบดั้งเดิมและให้ความแม่นยําการทําซ้ําและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้ในตลับหมึกน้ําหนักเบา ผลิตภัณฑ์ True Velocity ผลิตในสหรัฐอเมริกาในโรงงานที่ทันสมัยและปัจจุบันมีให้สําหรับหน่วยงานสาธารณะในสถานที่ค้าปลีกบางแห่งและส่งตรงถึงผู้บริโภคที่ tvammo.com

เกี่ยวกับอาวุธในอนาคตของโลนสตาร์