ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์ ผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถและการใช้เครื่องจักร: เนื่องจากศักยภาพสําหรับเหตุการณ์ทางระบบประสาท, รวมทั้งสถานะทางจิตที่เปลี่ยนแปลง, ชัก, ลดลงทางระบบประสาท, หรือ neuropathy, ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือลดจิตสํานึกหรือการประสานงานใน 8 สัปดาห์หลังจากการแช่ CARVYKTI™. แนะนําให้ผู้ป่วยงดเว้นจากการขับรถและมีส่วนร่วมในอาชีพหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการใช้งานเครื่องจักรหนักหรืออาจเป็นอันตรายในช่วงเริ่มต้นนี้และในกรณีที่เกิดการโจมตีใหม่ของสารพิษทางระบบประสาทใด ๆ

อาการไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการที่พบมากที่สุด (อุบัติการณ์มากกว่า 20%) คือ pyrexia, กลุ่มอาการปล่อยไซโตไคน์, hypogammaglobulinemia, ความดันเลือดต่ํา, อาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก, ความเมื่อยล้า, การติดเชื้อของเชื้อโรคที่ไม่ระบุ, ไอ, หนาวสั่น, โรคอุจจาระร่วง, คลื่นไส้, โรคไข้สมองอักเสบ, ความอยากอาหารลดลง, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ปวดหัว, อิศวร, เวียนศีรษะ, หายใจลําบาก, อาการบวมน้ํา, การติดเชื้อไวรัส, coagulopathy, อาการท้องผูก, และอาเจียน. อาการไม่พึงประสงค์ในห้องปฏิบัติการที่พบมากที่สุด (อุบัติการณ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50%) ได้แก่ thrombocytopenia, neutropenia, โรคโลหิตจาง, ระดับความสูง aminotransferase, และ hypoalbuminemia.

โปรดอ่านข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มรวมถึงคําเตือนแบบกล่องสําหรับ CARVYKTI™

เกี่ยวกับบริษัทยา Janssen ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ที่แจนเซ่น เรากําลังสร้างอนาคต ที่ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นอดีตไปแล้ว เราเป็น บริษัท ยาของ Johnson & Johnson ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้อนาคตนั้นเป็นจริงสําหรับผู้ป่วยทุกที่โดยการต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยวิทยาศาสตร์ปรับปรุงการเข้าถึงด้วยความเฉลียวฉลาดและรักษาความสิ้นหวังด้วยหัวใจ เรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่ของยาที่เราสามารถสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด: หัวใจและหลอดเลือด, การเผาผลาญ, & จอประสาทตา; ภูมิคุ้มกันวิทยา; โรคติดเชื้อและวัคซีน; ประสาทวิทยา; มะเร็งวิทยา; และความดันโลหิตสูงในปอด

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.janssen.com ติดตามเราได้ที่@JanssenGlobal และ@JanssenUS Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. และ Janssen Pharmaceutica NV เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ยา Janssen ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

‡Saad Z. Usmani, M.D., M.B.A., F.A.C.P. ได้ให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาและบริการพูดแก่ Janssen เขาไม่ได้รับเงินสําหรับงานสื่อใด ๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 เกี่ยวกับการพัฒนา CARVYKTI™ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของเหตุการณ์ในอนาคต หากสมมติฐานพื้นฐานพิสูจน์ว่าความเสี่ยงหรือความไม่ถูกต้องหรือเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของ Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, บริษัท ยา Janssen อื่น ๆ และ / หรือ Johnson & Johnson ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง: ความท้าทายและความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงความไม่แน่นอนของความสําเร็จทางคลินิกและได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ความไม่แน่นอนของความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ ปัญหาการผลิตและความล่าช้า การแข่งขันรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่และสิทธิบัตรที่คู่แข่งบรรลุ ความท้าทายในการจดสิทธิบัตร ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือความกังวลด้านความปลอดภัยส่งผลให้เกิดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือการดําเนินการด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงการปฏิรูปการดูแลสุขภาพทั่วโลก และแนวโน้มการกักเก็บต้นทุนการดูแลสุขภาพ รายการเพิ่มเติมและคําอธิบายของความเสี่ยงเหล่านี้ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ สามารถพบได้ในรายงานประจําปีของ Johnson & Johnson เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 10-K สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2022 รวมถึงในส่วนที่มีคําอธิบายว่า “หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” และในรายงานรายไตรมาสที่ตามมาของ Johnson & Johnson เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 10-Q และการยื่นเอกสารอื่น ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําเนาเอกสารเหล่านี้มีให้ออนไลน์ที่ www.sec.gov www.jnj.com หรือตามคําขอจาก Johnson & Johnson ไม่มี Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, บริษัท ยา Janssen หรือ Johnson & Johnson ดําเนินการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

1 Gandhi UH, Cornell RF, Lakshman A, et al. Outcomes of patients with multiple myeloma refractory to CD38-targeted monoclonal antibody therapy. Leukemia 2019; 33: 2266–75.
2 Usmani, S. Phase 1b/2 study of ciltacabtagene autoleucel, a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (CARTITUDE-1): Two years post-LPI. Abstract #8028 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
3 Martin, Thomas et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti-B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2 Years Post Last-Patient-In. Journal of Clinical Oncology. doi: JCO.22.00842R1. In press.
4 van de Donk, N et al. Biological correlative analyses and updated clinical data of ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with multiple myeloma (MM) and early relapse after initial therapy: CARTITUDE-2, cohort B. Abstract #8029 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
5 van de Donk, N et al. Biological correlative analyses and updated clinical data of ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a BCMA-directed CAR-T cell therapy, in patients with multiple myeloma (MM) and early relapse after initial therapy: CARTITUDE-2, cohort B. Abstract #S185 [Oral]. To be presented at the 2022 European Hematology Association Congress.
6 Einsele, Hermann et al. Biological Correlative Analyses and Updated Clinical Data of Ciltacabtagene Autoleucel, a BCMA-Directed CAR-T Cell Therapy, in Lenalidomide-Refractory Patients With Progressive Multiple Myeloma After 1–3 Prior Lines of Therapy: CARTITUDE-2, Cohort A. Abstract #8020 [Poster]. Presented at the 2022 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting.
7 CARVYKTI™ Prescribing Information. Horsham, PA: Janssen Biotech, Inc.
8 สมาคมมะเร็งอเมริกัน “ไมอีโลมาหลายตัวคืออะไร” มีจําหน่ายที่: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/what-is-multiple-myeloma.html. เข้าถึงพฤษภาคม 2022.
9 myeloma หลาย – สถิติ Cancer.Net. มีจําหน่ายที่: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/statistics#:~:text=Worldwide%2C%20an%20estimated%20176%2C404%20people,worldwide%20died%20from%20multiple%20myeloma. เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2022 เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2022.
10 สมาคมมะเร็งอเมริกัน “สถิติที่สําคัญเกี่ยวกับ Myeloma หลายตัว” มีจําหน่ายที่: คูริสประกาศให้กําลังใจข้อมูล Emavusertib ในการประชุมประจําปี 2022 สมาคมมะเร็งวิทยาคลินิกแห่งสหรัฐอเมริกา (ASCO)
(PRNewsfoto/คูริส, อิงค์)
ข่าวโดย

คูริส, Inc.
04 มิ.ย. 2022, 09:00 ET

แชร์บทความนี้

ข้อมูลมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim สําหรับการรวมกันของ emavusertib บวก ibrutinib แสดงการลดเนื้องอกใน 8 จาก 9 ผู้ป่วยระเหย, รวมทั้ง 2 การตอบสนองที่สมบูรณ์และ 2 การตอบสนองบางส่วน

ศักยภาพในการเอาชนะความต้านทาน ibrutinib แสดงให้เห็นด้วยการตอบสนองที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วย ibrutinib ก่อน

ข้อมูล TakeAim Leukemia ข้อมูลบรรทัดบนสุดที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมเน้นกิจกรรมตัวแทนเดียวของ Emavusertib ในผู้ป่วย AML และ HR-MDS ที่ได้รับการรักษาอย่างหนัก

LEXINGTON, Mass., June 4, 2022 /PRNewswire/ — Curis, Inc. (NASDAQ: CRIS) ซึ่งเป็น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งวันนี้ประกาศนําเสนอข้อมูลทางคลินิกที่ส่งเสริมจากทั้งการศึกษาโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim และ TakeAim Leukemia ในการประชุมประจําปี 2022 American Society of Clinical Oncology (ASCO) ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นในชิคาโกและออนไลน์จนกระทั่ง 7 มิถุนายน 2022

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันข้อมูลกับชุมชนมะเร็งวิทยาจากการศึกษาโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim และ TakeAim Leukemia ของเราที่ ASCO รวมถึงการเปิดตัวข้อมูลทางคลินิกครั้งแรกที่ตรวจสอบการใช้ emavusertib ร่วมกับ ibrutinib ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดจ์กิน” James Dentzer ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curis กล่าว “ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการส่งเสริมกิจกรรมต้านมะเร็งรวมถึงการตอบสนองที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลือง CNS หลักที่ได้รับการรักษาด้วย ibrutinib ก่อน นอกจากนี้เรายังนําเสนอโปสเตอร์ที่มีข้อมูลจากการศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว TakeAim ซึ่งเปิดเผยก่อนหน้านี้ในข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม 2022 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการผูกขาดที่ส่งเสริมให้ emavusertib ในผู้ป่วยที่มีอาการกําเริบหรือทนไฟ (R / R) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน myeloid (AML) หรือกลุ่มอาการ myelodysplastic ที่มีความเสี่ยงสูง (MDS)”

“นอกเหนือจากข้อมูลจากการศึกษาของ Curis แล้วยังมีการนําเสนอในที่ประชุมในปีนี้โดยผู้ร่วมงานของเราที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยฟลอริดาซึ่งช่วยสํารวจการใช้ emavusertib ในประเภทเนื้องอกอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในปัจจุบันของ บริษัท ในมะเร็งทางโลหิตวิทยา” Robert M.D. , Ph.D. , Ph.D. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนากล่าว

มะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim:
การศึกษา TakeAim Lymphoma เป็นระยะที่ 1/2 เปิดฉลาก, การเพิ่มขึ้นของปริมาณ, การขยายขนาดยาการทดลองทางคลินิกตรวจสอบ emavusertib เป็น monotherapy และร่วมกับ ibrutinib ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดแดง R / R, เช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ Hodgkins และมะเร็งเซลล์ B อื่น ๆ. การนําเสนอโปสเตอร์ (#7575) ทําโดย Dr. Grzegorz Nowakowski กองโลหิตวิทยา Mayo Clinic-Minnesota วันนี้ที่ ASCO มีข้อมูลทางคลินิกจากการตัดข้อมูลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 ในผู้ป่วย 13 คนที่ได้รับชุดค่าผสม 9 คนมีการประเมินการตอบสนองหลังพื้นฐานและระเหยได้สําหรับการตอบสนอง

ผลการวิจัยที่สําคัญในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยชุดค่าผสมรวมถึง:

การรวมกันดูเหมือนจะได้รับการยอมรับอย่างดี
ไม่มีความเป็นพิษจํากัดปริมาณ (DLTs) ที่ 200 มก. ของ emavusertib; 2 DLTs สังเกตที่ 300 มก. (เปื่อยและ syncope)
8 ใน 9 ผู้ป่วยที่ระเหยได้ประสบกับการลดภาระเนื้องอกรวมถึง:
2 การตอบสนองที่สมบูรณ์ (CR) (มะเร็งต่อมน้ําเหลือง CNS หลักและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเซลล์เสื้อคลุม)
2 การตอบสนองบางส่วน (PR) (มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดขาวเรื้อรังและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเซลล์เสื้อคลุม)
หนึ่งใน CRs อยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาก่อนด้วย ibrutinib, แนะนําว่าการรวมกันอาจจะสามารถที่จะเอาชนะความต้านทาน ibrutinib
ขั้นตอนต่อไปสําหรับการศึกษาต่อมน้ําเหลือง TakeAim รวมถึงการขยายปริมาณเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบปริมาณที่แนะนําระยะที่ 2 สําหรับชุด.

ทาเคเอม ลูคีเมีย:
การศึกษา TakeAim โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นระยะที่ 1/2 การเพิ่มขึ้นของปริมาณและการศึกษาการขยายปริมาณการตรวจสอบการใช้ emavusertib เป็นทั้ง monotherapy และร่วมกับ azacitidine หรือ venetoclax ในผู้ป่วยที่มี R / R AML หรือ MDS ที่มีความเสี่ยงสูง. การนําเสนอโปสเตอร์ (#7016) ทําโดย Dr. Guillermo Garcia-Manero หัวหน้าแผนกกลุ่มอาการ Myelodysplastic ภายในภาควิชาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ศูนย์มะเร็ง MD Anderson ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวันนี้ที่ ASCO รวมถึงข้อมูลทางคลินิกจากการตัดข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2021 สําหรับผู้ป่วย 49 รายที่ได้รับการรักษาด้วย emavusertib ในการบําบัดด้วยยาเดี่ยว ณ วันนั้น

ผลการวิจัยด้านความปลอดภัยที่สําคัญได้แก่:

Emavusertib ได้รับการยอมรับอย่างดีในหลายระดับปริมาณ, รวมทั้งที่ระยะที่แนะนํา 2 ปริมาณของ 300 BID มิลลิกรัม
ไม่พบการจํากัดปริมาณ myelosuppression
ไม่พบความเป็นพิษสะสม
คุณลักษณะเหล่านี้ของโปรไฟล์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใหม่ของ ไลน์แทงบอล อาจให้ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันของการรักษาด้วยการดูแลในการบําบัดด้วยยาเดี่ยวและอาจทําให้ emavusertib เป็นผู้สมัครที่น่าสนใจสําหรับนอกเหนือจากระบบการบําบัดแบบผสมผสาน

ผลการประเมินเนื้องอกที่สําคัญรวมถึง:การศึกษาผู้ทํางานร่วมกัน:
ในผู้ป่วยที่มี R / R AML กลายพันธุ์แบบประกบ:
อัตรา CR / CRh 40% (2 ใน 5 ผู้ป่วย) (CRh = การตอบสนองที่สมบูรณ์ด้วยการฟื้นตัวทางโลหิตวิทยาบางส่วน)
ผู้ป่วยทั้งสองที่ประสบความสําเร็จ CR / CRh ได้รับการศึกษา> 6 เดือนและประสบความสําเร็จในเชิงลบ MRD (โรคที่เหลือน้อยที่สุด) สถานะ
สังเกตการลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกัน 4 ใน 5 ผู้ป่วยประสบความสําเร็จในการลดการระเบิด 3 ใน 3 คนโดย≥ 50%
ในผู้ป่วยที่มี MDS R/ R กลายพันธุ์แบบประกบ:
อัตราการตอบสนองวัตถุประสงค์ 57% (4 จาก 7 ผู้ป่วย)
หนึ่งในผู้ป่วยที่ประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูก CR (mCR) หลังจากปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดหลังจาก 1 รอบ
พบการลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกันโดยมีผู้ป่วย 4 ใน 6 คนที่มีจํานวนการระเบิดพื้นฐานสูงทําให้≥การลดลง 50% ในการนับการระเบิด
ในผู้ป่วยที่มี FLT3-กลายพันธุ์ R / R AML:
อัตรา CR 33% (1 ใน 3 ของผู้ป่วย)
ผู้ป่วย 2 ใน 3 คนแสดงการกําจัดการกลายพันธุ์ FLT3 หลังการรักษาซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนโรคด้วย emavusertib
การลดภาระเนื้องอกที่สอดคล้องกันที่สังเกตได้จากผู้ป่วย 2 ใน 3 รายที่มีจํานวนการระเบิดสูงทําให้≥ลดจํานวนการระเบิดลง 50%
นําเสนอในวันนี้ (#TPS4168) เป็นงานด้านมะเร็งกระเพาะอาหารโดยทีมของดร. Kian-Huat Lim ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ดร. ลิมและทีมของเขาได้พัฒนาการศึกษาทางคลินิกเพื่อสํารวจการรวมกันของ emavusertib (CA-4948) ร่วมกับเคมีบําบัด FOLFOX บวก nivolumab หรือ pembrolizumab Preclinicallyly, มันได้รับการจัดตั้งขึ้นว่าความต้านทานเคมีบําบัดสามารถขับเคลื่อนโดยการเปิดใช้งาน TLR9 และการเปิดใช้งาน IRAK4 ขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณ NF-kB การอยู่รอด. การยับยั้ง IRAK4 ได้รับการแสดงเพื่อปิดกั้นการส่งสัญญาณนี้, และเพื่อลดเนื้องอก desmoplasia พร้อมกับการฟื้นฟูของเซลล์ T-cell ภายใน, การตั้งค่าขั้นตอนสําหรับการรวมกันของสารยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน. การศึกษานี้ทํางานอยู่ แต่ยังไม่ได้สรรหา

ถูกนําเสนอในวันพรุ่งนี้ (#2011), มิถุนายน 5, เป็นงาน preclinical จากทีมของดร. Duane Mitchell ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา, ซึ่งตรวจสอบ emavusertib (CA-4948) ในการแพร่กระจายของสมองเมลาโนมาที่ IRAK4 สัญญาณขึ้นอยู่กับเป็นที่รู้จักกันสูง. การได้รับ Emavusertib ในสมองและในเนื้องอกในสมองบรรลุระดับที่เกี่ยวข้องในการรักษา, ส่งผลให้ลดลงอย่างมากของ B16. ปริมาณเนื้องอก F10 และการอยู่รอดของหนูเป็นเวลานาน

เกี่ยวกับเอมาวูเซอร์ทิบ (CA-4948)
Emavusertib เป็นสารยับยั้งไคเนส IRAK4 และ IRAK4 มีบทบาทสําคัญในตัวรับที่เหมือนค่าผ่านทาง (TLR) และตัวรับ interleukin-1 (IL-1R) เส้นทางการส่งสัญญาณซึ่งมักจะเสื่อมสภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง TLR และสัญญาณตระกูล IL-1R ผ่านโปรตีนอะแดปเตอร์ MYD88 ซึ่งส่งผลให้เกิดการประกอบและการเปิดใช้งานของ IRAK4 เริ่มต้นน้ําตกส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดไซโตไคน์และการแสดงออกของปัจจัยการอยู่รอดที่ไกล่เกลี่ยโดยโปรตีน NF-κB คอมเพล็กซ์ นอกจากนี้, บุคคลที่สามได้ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ารูปแบบยาวของ IRAK4 (IRAK4-L) เป็นเนื้องอกและแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มี AML และ MDS. เชื่อว่าการกดทับของ IRAK4-L นั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการกลายพันธุ์แบบประกบเฉพาะเช่น SF3B1 และ U2AF1 นอกเหนือจากการยับยั้ง IRAK4, emavusertib ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อยับยั้ง FLT3, ไดรเวอร์ oncologic ที่รู้จักกัน, ซึ่งอาจให้ประโยชน์เพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มี AML และ MDS.

เกี่ยวกับคูริส, Inc.
Curis เป็น บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสําหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในปี 2015 คูริสได้ร่วมมือกับ Aurigene ในด้านเนื้องอกวิทยาภูมิคุ้มกันและมะเร็งวิทยาที่มีความแม่นยํา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ Curis มีใบอนุญาตพิเศษสําหรับคู่อริโมเลกุลขนาดเล็กในช่องปากของจุดตรวจภูมิคุ้มกันรวมถึงวิสต้า / PDL1 คู่อริ CA-170 และคู่อริ TIM3 / PDL1 CA-327 เช่นเดียวกับสารยับยั้งไคเนส IRAK4, emavusertib (CA-4948) ขณะนี้ Emavusertib อยู่ระหว่างการทดสอบในการทดลองมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim ระยะที่ 1/2 ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เช่น มะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดจ์กินส์ และมะเร็งเซลล์ B อื่น ๆ ทั้งเป็นยาเดี่ยวและร่วมกับยายับยั้ง BTK ibrutinib และการทดลองมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 1/2 TakeAim ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน myeloid และกลุ่มอาการ myelodysplastic ซึ่งได้รับการกําหนดยา Orphan จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาได้วางการระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลอง TakeAim โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ TakeAim มะเร็งต่อมน้ําเหลืองในระหว่างที่ไม่มีผู้ป่วยใหม่ที่จะลงทะเบียน, และผู้เข้าร่วมการศึกษาปัจจุบันได้รับประโยชน์จากการรักษาอาจยังคงได้รับการรักษาด้วย emavusertib ในปริมาณของ 300 มก. BID หรือต่ํากว่า. นอกจากนี้ Curis ยังได้ร่วมมือกับ ImmuNext เพื่อพัฒนา CI-8993 ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อต้าน VISTA โมโนโคลนอลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในการทดลองระยะที่ 1 ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่เป็นของแข็ง คูริสยังเป็นภาคีความร่วมมือกับ Genentech ซึ่งเป็นสมาชิกของ Roche Group ซึ่ง Genentech และ Roche กําลังทําการค้า Erivedge® สําหรับการรักษามะเร็งเซลล์ฐานขั้นสูง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Curis ที่ www.curis.com

หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาในปี 1995 รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ทางการเงินของ Curis แถลงการณ์เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์, การพัฒนา, การทดลองทางคลินิกและการศึกษาและแผนการค้า, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้หรือศักยภาพในการรักษาของผู้สมัครยาเสพติดรวมถึงข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้น, ความก้าวหน้า, การขยายตัว, การใช้, ประสิทธิภาพ, ปริมาณและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ CA-4948 ในการทดลองทางคลินิกเป็น monotherapy และ / หรือเป็นการบําบัดแบบผสมผสาน, ความก้าวหน้า,

การใช้และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ CI-8993, แผนและระยะเวลาของ Curis เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นระหว่างกาลและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดลองทางคลินิกอย่างต่อเนื่องหรือที่วางแผนไว้แถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับความคาดหวังของ Curis เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ FDA หรือความสามารถในการแก้ไขการระงับทางคลินิกบางส่วนของการศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว TakeAim หรือการระงับทางคลินิกบางส่วนของการศึกษา TakeAim Lymphoma และข้อความเกี่ยวกับการกลายพันธุ์หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น และข้อความของสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจมีคําว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “แผน” “ตั้งใจ” “แสวงหา” “ประมาณการ” “สันนิษฐาน” “คาดการณ์” “โครงการ” “เป้าหมาย” “จะ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “ควร” “ดําเนินการต่อ” “ศักยภาพ” “โฟกัส” “กลยุทธ์” “ภารกิจ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกัน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคตและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนสมมติฐานและปัจจัยสําคัญอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น, องค์การอาหารและยาอาจไม่ลบการระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลองมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 1/2 TakeAim หรือระงับทางคลินิกบางส่วนในการทดลองมะเร็งต่อมน้ําเหลือง TakeAim ระยะที่ 1/2, หรืออาจดําเนินการด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองดังกล่าว; Curis อาจพบผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ความล่าช้าและ / หรือความล้มเหลวในโปรแกรมการพัฒนายาและอาจไม่สามารถพัฒนาผู้สมัครยาได้สําเร็จในกรอบเวลาที่โครงการนั้นหากเลย ผู้สมัครยาของ Curis อาจทําให้เกิดความเป็นพิษที่ไม่คาดคิดล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เพียงพอในการศึกษาทางคลินิกและ / หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จําเป็นสําหรับการค้า ผลลัพธ์ที่ดีที่เห็นในการศึกษา preclinical และการทดลองทางคลินิกในช่วงต้นของผู้สมัครยาของ Curis อาจไม่ได้รับการทําซ้ําในการทดลองในภายหลัง.

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อตกลงความร่วมมือกับ Aurigene และ ImmuNext จะยังคงดําเนินต่อไปตามข้อกําหนดทั้งหมดของพวกเขาหรือ CRADA กับ NCI ว่า Curis หรือผู้ร่วมงานจะรักษาทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดหาเงินทุนในส่วนของต้นทุนการวิจัยการพัฒนาและการค้าต่อไปหรือว่าทั้งสองฝ่ายจะค้นพบได้สําเร็จ พัฒนาหรือจําหน่ายผู้สมัครยาเสพติดภายใต้ความร่วมมือ หน่วยงานกํากับดูแลอาจพิจารณาที่จะชะลอหรือ จํากัด ความสามารถของ Genentech และ / หรือ Roche ในการพัฒนาหรือทําการค้า Erivedge ใน BCC ต่อไป Erivedge อาจไม่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพียงพอหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จะทําบุญพัฒนาต่อไปในข้อบ่งชี้ของโรคนอกเหนือจาก

BCC ยาเสพติดคู่แข่งอาจได้รับการพัฒนาที่เหนือกว่า Erivedge. ในการเชื่อมต่อกับข้อตกลงกับ Oberland Capital Curis ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโอนและภาระผูกพันของการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าภาคหลวงและค่าลิขสิทธิ์บางอย่างในการขายเชิงพาณิชย์ของ Erivedge รวมถึงความเสี่ยงที่ในกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้โดย Curis หรือ บริษัท ย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด Curis อาจสูญเสียสิทธิ์ที่เก็บไว้ทั้งหมดเพื่อการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าลิขสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต Curis

อาจจําเป็นต้องซื้อคืนค่าภาคหลวงในอนาคตและการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่เป็นการชําระเงินหลายรายการที่ได้รับและความสามารถในการเข้าสู่ข้อตกลงในอนาคตอาจถูกยับยั้งซึ่งทั้งหมดอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจฐานะการเงินและราคาหุ้น คูริสจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมจํานวนมากเพื่อระดมทุนให้กับธุรกิจของตน หากไม่สามารถรับเงินทุนที่เพียงพอก็จะถูกบังคับให้ล่าช้าลดขอบเขตหรือกําจัดโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาบางอย่างรวมถึงการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอาจชะลอเวลา

ในการทําการตลาดหรือป้องกันการตลาดของผู้สมัครผลิตภัณฑ์ใด ๆ GClub ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการดําเนินงานต่อไป และจะมีผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ คูริสต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญ คูริสและผู้ร่วมงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นโดย FDA และหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบการสืบสวนและหน่วยงานตรวจสอบสิ่ง